Siirry sisältöön

Henkilöstöraportti vuodelta 2023 on valmistunut

Porvoon kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2023 on valmistunut. Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstöraporttia 8. huhtikuuta.

Vuoden 2023 alussa 1100 vakanssia ja noin 1500 palvelussuhdetta siirtyi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja Porvoon kaupunki jatkoi toimintaansa uudelleen organisoituneena.

– Vuoden ensimmäisellä puoliskolla organisaatiouudistukseen liittyvät muutokset työllistivät koko organisaatiota. Keväällä valmistui uusi henkilöstöohjelma, jonka mukaisesti kaupunki on vastuullinen työnantaja, joka huolehtii työntekijöiden osaamisesta, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta, henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari kertoo.

– Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on kaupungin tärkein menestystekijä. Henkilöstön osaaminen näkyy kuntalaisille palvelun saatavuutena ja laatuna. Osaaminen kehittyy koulutuksella ja työn äärellä. Henkilöstön osallistuminen koulutuksiin on lisääntynyt siten, että talousarvion sitovana tavoitteena ollut keskimäärin kaksi koulutuspäivää työntekijää kohden toteutui selkeästi.

Henkilöstöraportti osoittaa, että henkilöstömäärä ei ole kasvanut vuoden 2023 aikana, terveysperusteiset poissaolot ovat palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle ja henkilöstö on jälleen kouluttautunut aktiivisesti.

Vuoden viimeisenä päivänä palvelussuhteessa oli 29 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Vähentyneet sairaus- ja muut poissaolot aiheuttivat kuitenkin sen, että vuoden aikana käytetyt henkilötyövuodet lisääntyivät hieman edellisvuodesta.

Maksettujen palkkojen määrä on kasvanut kunnallisen palkkaratkaisun ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen myötä noin 3,4 %. Yli- ja lisätyötä on tehty vähemmän ja ylityökustannukset ovat alentuneet 7,3 % vuodesta 2022.

Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 19.3.2024.