Hoppa till innehåll

Personalrapporten 2023 är klar

Borgå stads personalrapport för år 2023 har blivit färdig. Stadsstyrelsen behandlar personalrapporten den 8 april.

Vid ingången av år 2023 övergick 1100 befattningar och cirka 1500 anställningsförhållanden till Östra Nylands välfärdsområde och Borgå stad fortsatte sin verksamhet i en omorganiserad form.

– Under årets första hälft sysselsatte ändringar med anknytning till organisationsreformen hela organisationen. På våren blev ett nytt personalprogram färdigt. Enligt programmet är staden en ansvarsfull arbetsgivare, som sköter om arbetstagarnas kompetens, arbetshälsa och arbetssäkerhet, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari.

– En kunnig och välmående personal är stadens viktigaste framgångsfaktor. Personalens kompetens syns för kommuninvånarna som tjänstens tillgänglighet och kvalitet. Kompetensen utvecklas med utbildning och i arbetet. Personalens deltagande i utbildningar har ökat så, att det bindande målet i budgeten, i genomsnitt två utbildningsdagar per anställd, kunde uppnås klart.

Personalrapporten visar att antalet anställda inte har stigit under år 2023, hälsorelaterade frånvaron har återgått till nivån före pandemin och att personalen igen har utbildat sig aktivt.

Antalet anställningsförhållanden på årets sista dag var 29 mindre än vid utgången av föregående året. Den minskade sjukfrånvaron och övrig frånvaro innebar emellertid att antalet årsverken som användes under året steg lite jämfört med året innan.

Summan på utbetalda löner har till följd av den kommunala löneuppgörelsen och omorganiseringar av arbetsuppgifter stigit med cirka 3,4 %. Det har utförts mindre över- och mertidsarbete och kostnaderna för övertidsarbete har minskat med 7,3 % från år 2022.

Personalrapporten har behandlats i samarbetskommittén 19.3.2024.