Siirry sisältöön

Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla tehty toimintaa parantavia saneerauksia

Kesästä 2022 alkaen Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla on tehty saneerauksia, jotka parantavat entisestään puhdistustulosta ja energiatehokkuutta laitoksella. Kesällä  2021 ja 2022 saneerattiin molemmat ilmastuslinjat ja sen jälkeen vaihdettiin vanhat välpät uusiin. Vanhat välpät olivat jo tulleet käyttöikänsä päähän, joten toimintavarmuuden kannalta välppien vaihto oli tarpeen. Jätevedenpuhdistuksessa tarvitaan välpät poistamaan vedestä isommat kiinteät kappaleet, kuten roskat ja risut. Ilmastuksen avulla poistetaan mikrobien avulla jäteveden sisältämää typpeä, mikä lisäisi vesistöihin päästessään rehevöitymistä.

Myös puhdistetun jäteveden purkupumppausta on tehostettu vaihtamalla yksi kolmesta pumpusta tehokkaampaan. Pumppauskapasiteetti nousi 15 % uuden pumpun käyttöönoton myötä. Tällä toimenpiteellä saadaan paremmin estettyä rankkasateiden tai sulamiskauden aikaan sattuneet pienet ylivuodot Koddervikin lahteen.