Siirry sisältöön

Huhtisen päiväkodin uudisrakennus etenee päätöksentekoon

Huhtisen päiväkodin uudistamiselle on laadittu uusi hankesuunnitelma. Suunnitelman mukaan päiväkoti korvataan kokonaan uudella rakennuksella. Uuden rakentaminen avaa erilaisia mahdollisuuksia kuin aiempi suunnitelma peruskorjauksesta ja laajennuksesta, joten uuden hankesuunnitelman mukaan päiväkotiin tulee noin 210 paikkaa 10 ryhmässä.

Sivistyslautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät asiaa seuraavissa kokouksissan. Esitys on, että hankesuunnitelma hyväksytään, ja toteutussuunnittelu voidaan käynnistää. Rakentamispäätös tehdään erikseen myöhemmin.

Porvoon kaupungin tunnus.

Jos hankesuunnitelma hyväksytään, uuden päiväkodin suunnittelu, kaavamuutos ja kilpailutus tehdään vuonna 2023, uutta päiväkotia rakennetaan vuosina 2024–2025 ja käyttöönotto olisi näillä näkymin syksyllä 2025.

Huhtisen nykyisen päiväkodin päärakennuksen lapsiryhmät siirtyvät väistötiloihin tammikuussa 2023.

Isompi päiväkoti korvaa tilapäisiä tiloja ja kasvattaa keskusta-alueen päiväkotipaikkareserviä

Aiemmassa hankesuunnitelmassa esitettiin 6-ryhmäistä päiväkotia. Ryhmämäärän lisääminen neljällä ei tarkoita moneen vuoteen muutoksia tämän hetken päiväkotipaikkoihin.

– Nykyiset päiväkodit ja ryhmät jatkavat toistaiseksi. Keskeinen syy suuremman päiväkodin tarpeelle on, että vaikka ennusteiden mukaan lasten määrä koko Porvoon alueella vähenee, varhaiskasvatuspaikkojen tarve keskusta-alueella kasvaa mm. keskustaan sijoittuvan uuden asuntokannan myötä, varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg kertoo.

– Porvoonjoen itäpuolisen keskustan alueella ei ole vapaana päiväkotikäyttöön kaavoitettua tonttivarantoa, joten käytettävissä oleva rakennuspaikka tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, kertoo hankesuunnitelman koordinoinut kaupunginarkkitehti Markku Partanen.

Tilapäiset päiväkotitilat, joista voidaan luopua ovat Sagobackenin päiväkodin ylimääräinen vuokratila Kaivokadulla ja Huhtisen päiväkodin vuokratila Tapani Löfvinginkadulla. Tilat on otettu käyttöön, kun muissa päiväkodeissa ei ole ollut tilaa.

Huvikummun päiväkodin toiminta on laskennallisesti ajateltu sulautettavaksi tulevaisuudessa uuteen Huhtisen päiväkotiin. Porvoon kaupungin päiväkotiverkkoselvityksessä 2013 määriteltiin, että Huvikummun päiväkoti kuuluu niihin päiväkotirakennuksiin, joiden käytöstä tulee luopua, kun peruskorjaus osoittautuu välttämättömäksi.

– Huvikummun päiväkodin toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan. Tällaisia laskelmia on kuitenkin tehtävä, jotta päiväkotiverkkoa voidaan suunnitella vuosikymmeniksi eteenpäin. Kun asia tulee ajankohtaiseksi, siitä tiedotetaan hyvissä ajoin, Nyberg sanoo.

– Tarvitsemme kokonaisvaltaista ja pitkälle tulvaisuuteen tähtäävää suunnittelua, jotta porvoolaisten lapsiperheiden palveluverkko on jatkossa hallittu ja tarkoituksenmukainen, sivistysjohtaja Sari Gustafsson painottaa.

Huhtisten koulun yhteydessä sijaitsevan Kuutamonpolun päiväkodin toimintaan ei ole tulossa muutoksia.

Lapsen arki on samanlainen isossa ja pienessä päiväkodissa

Päiväkoti Metsätähti Porvoon Länsirannalla on Porvoon suurin päiväkoti ja rakennuksessa on 10 lapsiryhmää.

– Toiminta käynnistyi noin vuosi sitten. Lapsilta, huoltajilta ja henkilökunnalta saatu palaute kertoo, että päiväkodin suunnittelu on onnistunut. Päiväkotia pidetään rauhallisena, johon vaikuttaa sekä tilasuunnittelu että valitut pintamateriaalit sisustuksellisesti ja äänieristystä ajatellen. Arjessaan lapsi kohtaa saman verran ihmisiä kuin pienessä päiväkodissa ja rakennus palvelee laadukkaan varhaiskasvatuksen tavoitteita, Nyberg jatkaa.

– Kaikki viime vuosina rakennetut päiväkodit on suunniteltu niin, että kaksi ryhmää jakavat yhden sisäänkäynnin, ja lapsille muodostuu selkeä kotipesä, jossa samat aikuiset ja lapset kohtaavat päivittäin.

Toiminta on tarkoin suunniteltua, esimerkiksi ulkoilut on porrastettu ja usein joku ryhmä ulkoilee esimerkiksi lähimetsässä. Aikuisille iso päiväkoti tarjoaa kollegiaalista tukea.

– Metsätähden henkilökunta on tuonut esiin, että rakennuksessa on hyvä työrauha, että auttavia käsiä löytyy eri tilanteisiin.

Puurakenteinen kaksikerroksinen päiväkoti

Uuteen Huhtisen päiväkotiin tulee sekä suomen- että ruotsinkielisiä ryhmiä. Päiväkotirakennus on kaksikerroksinen ja puurakenteinen. Ryhmätilat sijoitetaan pareittain siten, että kahden ryhmän yhteistoiminta on sujuvasti järjestettävissä. Pihan koko on 20 m2/hoitopaikka, yhteensä 4 200 m2. Vakinaisen henkilökunnan määrä on 34 mukaan lukien keittiö- ja huoltohenkilökunta. Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan TerveTalo-ohjelmaa. Päiväkotihankkeen kokonaishinta on 9,3 miljoonaa euroa.