Siirry sisältöön

Huoltajien mahdollista hakea avustusta lakon aikana tapahtuviin koulukuljetusmatkoihin

Maaliskuun 1. päivänä alkanut kuljetusalan lakko on vaikeuttanut linja-autolla koulumatkojaan kulkevien oppilaiden pääsyä kouluun ja takaisin kotiin.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Koska lakon aikana ajamatta jäävää linja-autoliikennettä ei korvata muulla liikenteellä Porvoon kaupunki on pyytänyt huoltajia vastaamaan oppilaiden koulumatkoista, sivistysjohtaja Sari Gustafsson sanoo.
Niille oppilaille, jotka eivät voi koulumatkoillaan käyttää linja-autoa kohtuullisen odotusajan puitteissa, on lakon jälkeen mahdollista Wilman kautta anoa koulukuljetusta saattoavustuksen muodossa.
Edellytys on, että oppilaalla on voimassa oleva päätös siitä, että hänellä on oikeus kulukorvaukseen koulumatkoista syntyvistä kuluista Matkahuollon perusopetusoppilaan matkakortin muodossa.
Avustus lasketaan perhekohtaisesti kilometrikorvauksena kodin ja koulun väliltä perustuen kulloinkin KELAn voimassa olevaan oman auton käytöstä maksettavaan korvaukseen (0,33 euroa/km).
Päätöksen yhteydessä huoltajalle postitetaan saattoavustuslomake, joka täytetään ja palautetaan Kasvun ja oppimisen johtoon. Saattoavustuksen maksupäivää ei ole sovittu.

Osa paikallisliikenteen vuoroista ajetaan lakosta huolimatta


– Kunnalla on perusopetuslain mukainen koulumatkaetuuden järjestämisvelvollisuus eikä kunnan järjestämisvelvollisuus työtaistelutilanteen, lakon, vuoksi poistu. Oppilaan oikeus maksuttomaan perusopetukseen koskee myös tarpeellisia kuljetuksia, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa.
Kuljetusalan keskiviikkona alkanut lakko on aiheuttanut jonkin verran oppilaiden poissaoloja Porvoon kouluissa. Osa aamujen ja iltapäivien linja-autovuoroista on kuitenkin kyetty ajamaan.
– Tilanne on luonnollisesti haastava, ja iso kiitos niille huoltajille, joilla on ollut mahdollista kuljettaa omat ja naapureidenkin lapset kouluun. Tähän on nyt mahdollisuus hakea hyvitystä kaupungilta, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa.
– Kouluissa suhtaudutaan ymmärtäväisesti poissaoloihin, mikäli oppilaan on mahdotonta millään korvaavalla tavalla päästä kouluun, Gustafsson sanoo.
Lakko ei vaikuta esiopetukseen, jonka oppilaista pääosa kuuluu taksikuljetusten piiriin.