Hoppa till innehåll

Vårdnadshavarna kan söka understöd för skoltransporter under strejken

Strejken inom transportbranschen som började den 1 mars har gjort det svårare för elever som åker buss att ta sig till skolan och tillbaka hem.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Eftersom den busstrafik som inte körs under strejken inte ersätts med annan trafik, har Borgå stad bett vårdnadshavarna att ansvara för elevernas skolresor, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

För de elever som inte kan använda buss för sina skolresor inom rimliga väntetider, kan man efter strejken via Wilma ansöka om skoltransport i form av understöd för ledsagande.

En förutsättning är att eleven har ett gällande beslut om att hen har rätt till ersättning för kostnader för skolresor i form av Matkahuoltos resekort för grundskoleelever.

Understödet beräknas per familj som kilometerersättning mellan hemmet och skolan baserat på den vid tidpunkten gällande FPA-ersättningen för användning av egen bil (0,33 euro/km).

I samband med beslutet skickas en blankett för understödet till vårdnadshavaren per post, vilken fylls i och returneras till ledningen för sektorn för växande och lärande. Det har inte slagits fast vilket datum understödet betalas.

Vissa av lokaltrafikens turer körs trots strejken

– Enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att ordna skolreseförmån och denna skyldighet upphör inte till följd av strejken. Elevens rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning gäller också nödvändiga transporter, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Busstrejken som började på onsdag har i viss mån lett till en del elevfrånvaro i skolorna i Borgå. Vissa bussturer på morgnarna och eftermiddagarna har ändå körts.

– Situationen är förstås svår, ett stort tack till de vårdnadshavare som har haft möjlighet att köra sina egna och även grannarnas barn till skolan. För detta kan man nu söka kompensation av staden, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

– I skolorna har man förståelse för frånvaro, om det är omöjligt för eleven att komma till skolan på något annat sätt, säger Gustafsson.

Strejken påverkar inte förskoleundervisningen, där största delen av eleverna får taxiskjuts.