Siirry sisältöön

Huoltajilta kiitosta Porvoon varhaiskasvatuspalveluista

Porvoossa toteutettiin helmikuussa huoltajakysely varhaiskasvatuspalveluista. Kyselyyn vastasi neljäsosa kaikista huoltajista ja he antoivat pääosin erinomaisen arvion varhaiskasvatukselle.

Lapsi leikkii.

Huoltajat olivat erityisen tyytyväisiä lapsen myönteiseen ja yhdenvertaiseen kohtaamiseen sekä siihen, että lapsi oppii sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja. Toiminta on huoltajien mielestä monipuolista ja he kokevat tulevansa kuulluksi lasta koskevissa asioissa. Huoltajat myös kokevat, että lapsella on kavereita ja että lapsi viihtyy päiväkodissa hyvin.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus koettiin hyvänä mutta huoltajat kokevat edelleen tarvitsevansa parempaa neuvontaa ja apua esimerkiksi varhaiskasvatuspaikan hakemiseen. Myös lapsen aloitusvaiheeseen tulee jatkossakin kiinnittää huomiota ja tarjota riittävästi tietoa huoltajille sekä järjestää tutustumisia uudessa päiväkodissa.

– Edelliseen kyselyyn verrattuna, jota leimasi koronaepidemia, on tapahtunut parannusta tiedonkulussa sekä toiminnasta että lapsen päivästä kertomisessa sekä mahdollisuudessa tavata muita perheitä. Huoltajat haluavat kuitenkin vielä enemmän tietoa oman lapsensa kehityksestä ja oppimisesta, toteaa varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Jaana Häkkinen.

Digitaalinen osaaminen osa opetussuunnitelmaa

Huoltajia mietitytti lasten digitaalisten taitojen harjoitteleminen ja sitä ei pidetty välttämättömänä alle kouluikäisillä lapsilla. Digitaalinen osaaminen sisältyy kuitenkin opetussuunnitelmiin. Henkilöstön tuleekin paremmin kertoa huoltajille, miten asioita käsitellään leikinomaisesti ja että toiminta on paljon muutakin kuin digilaitteiden kanssa työskentelyä.

Eniten palautetta sai varhaiskasvatuksen käytössä oleva Daisy-järjestelmä ja sen käytön vaikeudet. Huoltajat eivät koe saavansa henkilöstöltä riittävästi apua ja opastusta järjestelmän käyttöön. Jatkossa henkilöstöä perehdytetään tähän entistä paremmin.

Kysely toteutetaan joka kolmas vuosi

Kysely kohdistui kunnalliseen ja yksityiseen toimintaan niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa. Myös kaupungin kerhotoiminnassa olevien lasten huoltajat vastasivat kyselyyn. Eri palvelun tuottajien palvelumuotojen tai kieliryhmien välisiä eroja ei tuloksissa löytynyt. Vastaajia oli 676 ja vastausprosentti oli 26,3 %. Kokonaiskeskiarvoksi annettiin 3,5, mikä on sama kuin 2021 toteutetussa kyselyssä.

Kyselyn tuloksia käsitellään tarkemmin kevään aikana varhaiskasvatuksessa ja Kasvun ja oppimisen lautakunnassa.

Helmikuussa toteutettiin huoltajakysely myös koulutuspalveluiden laadusta ja toimivuudesta, ja sen kyselyn tuloksista tiedotetaan lisää lähipäivinä.