Siirry sisältöön

Itäisessä Porvoossa suuri tarve uusille varhaiskasvatuspaikoille, lisätilojen rakentamista esitetään

Porvoon varhaiskasvatuspalveluissa on tehty tarveselvitys Omenatarhan palvelualueen varhaiskasvatuspaikoista. Selvitys osoittaa, että alueella on riittämättömästi varhaiskasvatuspaikkoja ja uusia paikkoja tarvitaan heti vuoden 2024 alusta lähtien.

Porvoon kaupungin tunnus.

Itäisellä alueella on tullut suuri määrä uusia päiväkotipakkahakemuksia, mutta olemassa olevat tilat ja resurssit eivät riitä. Syksyn aikana tehdystä tarveselvityksestä ilmenee, että Omenatarhan palvelualueella on tällä hetkellä 111 varhaiskasvatuspaikkaa. On laskettu, että vuonna 2024 paikkojen tarve on noin 200, vuonna 2027 tarve on noin 170 paikkaa, ja vuonna 2034 tarve on noin 150 paikkaa.

Omenatarhan palvelualue on laaja ja kattaa myös uuden Kevätlaakson alueen ja Porvoon itäiset osat. Alueella toimii Omenatarhan päiväkoti, jossa on kuusi päiväkotiryhmää, sekä kolme perhepäivähoitajaa.

Tilanteen ratkaisemiseksi esitetään lisätilojen käyttöönottoa. Kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 23. marraskuuta.

Tilapäisjärjestelyt tehtävä jo alkuvuodesta

Lisää päiväkotipaikkoja tarvitaan heti tulevan vuoden 2024 alusta. Varhaiskasvatuksen piiriin on tulossa paljon uusia suomenkielisiä alle 3-vuotiaita lapsia. Kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspaikkaan, koska hakemukset ovat saapuneet neljä kuukautta ennen toivottua aloitusta.

– Teemme tilapäisjärjestelyitä lähellä oleviin päiväkoteihin, jotta pystymme vastaamaan kysyntään heti vuoden alusta, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg.

Varhaiskasvatuspaikat on suunniteltu järjestettävän keväälle 2024 niin, että Toukovuoren päiväkodin, Mäntykummun päiväkodin ja Omenatarhan päiväkodin tiloihin lisätään henkilöstöä määräaikaisesti, jotta saadaan sijoitettua kaikki alle kolmevuotiaat lapset. Näiden päiväkotien tilat mahdollistavat tilapäiset lisäykset ympäristöterveydenhuollon vaatimusten mukaisesti. Tämän lisäksi lapsia sijoitetaan muihin päiväkoteihin sitä mukaan, kun paikkoja vapautuu, kun joku ryhmän lapsista täyttää kolme vuotta. Vuodelle 2024 tarvittavat määräaikaiset henkilöstölisäykset on esitetty ensi vuoden talousarviossa.

– Olemme tähän asti voineet tarjota päiväkotipaikkoja muilta palvelualueilta. Lisäksi tämän alueen osallistumisaste on aikaisemmin ollut keskimääräistä alhaisempi. Nyt osallistumisaste kuitenkin nousee ja varhaiskasvatuksen kysyntä nousee muutenkin koko kaupungissa, Nyberg selittää.

Lisätilaa toivotaan syksylle 2024 ja uudet tilat 2025

Tarveselvityksessä esitetään, että syksylle 2024 etsitään lisätilaratkaisua neljää päiväkotiryhmää varten, ja tuleville vuosille selvitetään mahdollisuus rakentaa tilat joko neljälle tai kuudelle varhaiskasvatusryhmälle Omenatarhan päiväkodin yhteyteen.

Tilojen hankesuunnitelman laatiminen ja hankinnan valmistelu kuuluu toimitilapalveluille. Toimitilapalvelujen mukaan pitkäaikaisia tilaratkaisuja ei ehditä saada syksylle 2024, mutta tavoitteena on, että uudet tilat olisivat valmiina keväällä 2025. Tilapäisiä lisätiloja käytettäisiin siihen saakka.