Hoppa till innehåll

Stort behov av nya platser inom småbarnspedagogik i östra Borgå, byggande av tilläggslokaler föreslås

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik har gjort en behovsutredning om platser inom småbarnspedagogik i Äppelgårdens serviceområde. Utredningen visar att det inte finns tillräckligt med platser inom småbarnspedagogik i området och det behövs nya platser genast från början av år 2024.

Porvoon kaupungin tunnus.

I östra området har kommit ett stort antal nya ansökningar om vårdplatser, men de nuvarande lokalerna och resurserna räcker inte till. Av den behovsutredning som har gjorts under hösten framgår att det i Äppelgårdens serviceområde för tillfället finns 111 platser inom småbarnspedagogik. Det har beräknats att behovet år 2024 är cirka 200 platser, år 2027 cirka 170 platser och år 2034 cirka 150 platser.

Äppelgårdens serviceområde är stort och omfattar även det nya området Vårdalen och de östra delarna av Borgå. I området finns Äppelgårdens daghem med sex barngrupper, samt tre familjedagvårdare.

För att lösa situationen föreslås att staden tar tilläggslokaler i användning. Nämnden för växande och lärande behandlar ärendet på sitt möte den 23 november.

Tillfälliga arrangemang behövs redan i början av året

Flera platser inom småbarnspedagogik behövs genast från början av det kommande året 2024. Många nya finskspråkiga barn under 3 år kommer att börja inom småbarnspedagogiken. De har alla subjektiv rätt till en plats inom småbarnspedagogik eftersom ansökningarna har tagits emot fyra månader innan det önskade startdatumet.

– Vi gör tillfälliga arrangemang i närliggande daghem, så att vi kan svara på efterfrågan genast från årets början, konstaterar direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg.

Man planerar att ordna småbarnspedagogiken under våren 2024 så att man tillfälligt utökar personalen i Majbergets daghem, Tallberga daghem och Äppelgårdens daghem så att alla barn under tre år får plats. Utrymmena i dessa daghem tillåter en tillfällig ökning av antalet barn och anställda i överensstämmelse med miljöhälsovårdens krav. Dessutom placeras barn i andra daghem allt efter som det blir lediga platser, då något av barnen i gruppen fyller tre år. De personalökningar för viss tid som behövs år 2024 har föreslagits i nästa års budget.

– Hittills har vi kunnat erbjuda platser i andra serviceområden. Dessutom har andelen barn som deltar i småbarnspedagogik tidigare varit lägre i detta område än i genomsnitt. Nu stiger ändå den andelen och efterfrågan på småbarnspedagogik stiger också i övrigt i hela staden, förklarar Nyberg.

Tilläggslokaler önskas hösten 2024 och nya lokaler 2025

I behovsutredningen föreslås att man söker en lösning med tilläggslokaler för fyra daghemsgrupper till hösten 2024, och att man för de kommande åren utreder möjligheten att bygga lokaler för antingen fyra eller sex grupper i anslutning till Äppelgårdens daghem.

Utarbetandet av en projektplan för lokalerna och beredningen av upphandlingen hör till lokaltjänsterna. Enligt lokaltjänsterna hinner man inte få långvariga lokallösningar till hösten 2024, men målet är att de nya lokalerna skulle vara färdiga våren 2025. Fram tills dess skulle man använda tillfälliga tilläggslokaler.