Siirry sisältöön

J. L. Runebergin kodin piharakennukseen kunnostetaan työpajatila

J. L. Runebergin kodin pihapiirissä on käynnissä ainutlaatuinen vanhan piharakennuksen kunnostusprojekti, jossa rakennuksen päädyssä oleva asuintila otetaan museotoiminnan käyttöön.

J. L. Runebergin kodin pihapiirissä on käynnissä ainutlaatuinen vanhan piharakennuksen kunnostusprojekti, jossa rakennuksen päädyssä oleva asuintila otetaan museotoiminnan käyttöön.

Tila kunnostetaan yleisötoimintaa varten, ja siihen tulee työpajahuone ja pieni keittiö. Samalla vanha sisäänkäynti suoraan pihamaalle avataan.

Runebergin kodin pitkä piharakennusrivi on rakennettu samoihin aikoihin kuin päärakennus eli vuonna 1845. Alun perin piharakennuksessa on sijainnut pieni asuinhuone ja leivintupa, jotka on vuonna 1911 yhdistetty asunnoksi. Lisäksi piharakennuksessa on ollut varastoja, käymälät ja eläinsuojia. Näitä tiloja ei tässä vaiheessa avata yleisölle. Vanha vaunuvaja on sen sijaan ollut jo pitkään lasten Leiki ja opi -toiminnan käytössä.

Koska kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta, hanketta ei toteuteta normaalina rakennusprojektina, vaan restaurointityönä. Hanke on alkanut rakennuksen alimpien hirsien uusimisella eli kengityksellä. Korjausten yhteydessä seinien myöhemmät levytykset puretaan. Samalla saadaan selville, millaisia rakennusvaiheita ja materiaaleja tiloissa on ollut. Aikaisempia pintoja pyritään kunnostamaan ja jättämään näkyville. 

Rakennustyö alkoi maaliskuussa 2020 ja työpajatilat otetaan käyttöön keväällä 2021. Hankkeen rahoituksesta vastaa Senaatti-kiinteistöt, ja kohde kuuluu sen kulttuurihistoriallisten restaurointihankkeiden toteutuslistalle kuluvana vuonna.

– On ollut hienoa nähdä purkutöiden yhteydessä, että piharakennus on yhtä hyvin rakennettu ja säilynyt kuin vuosina 2002-2004 restauroitu päärakennus. Nykyäänhän Senaatti-kiinteistöt vastaa myös Runebergin kodin kunnossapidosta ja korjausten rahoituksesta. Toimenpiteet suunnitellaan edelleen tiiviissä yhteistyössä niin Museoviraston kuin Porvoon kaupungin ja Porvoon museon kanssa, sanoo rakennuttajapäällikkö Selja Flink Senaatti-kiinteistöistä.

Poikkeuksellinen projekti

Restauroinnista vastaava restaurointiarkkitehti Pekka Saatsi pitää kohdetta poikkeuksellisen mielenkiintoisena ja innostavana. Saatsi Arkkitehdit Oy työstää parhaillaan kohteesta myös rakennushistoriaselvitystä. 

– Runebergin koti tarjoaa näköalan empirekauden rakennettuun kulttuuriperintöön. Rakennus kunnostetaan perinteisin materiaalein ja työtavoin, jotta tämä kansallisaarre säilyy myös tuleville sukupolville aitona esimerkkinä meitä edeltävien sukupolvien saavutuksista, Pekka Saatsi toteaa. 

Porvoon museon amanuenssin Susanna Widjeskogin mukaan projekti on osa kotimuseon lähivuosien kehittämistyötä.

– Tulevaisuudessa pyrimme avaamaan yleisölle yhä laajemmin ulkorakennusten Runebergien aikaisia, mitä moninaisimpia kodinhoitoon, ruokahuoltoon ja kotieläinten ylläpitoon liittyviä toimintoja. Kokoelmissa on runsaasti ainutlaatuisia esineitä, joita ei ole voitu toistaiseksi pitää esillä. Osa niistä vaatii konservointia ja siksi suunnitelmia tehdään nyt luonnollisesti pidemmällä aikavälillä. Rahoituskin tarvitaan mahdollistamaan suunnitelmat ja sen saaminen voi viedä jonkin aikaa.

– Päärakennus ja puutarha ovat nykyisin arvoisessaan kunnossa. Jotta tähän on päästy, on vaadittu vuosien perusteellista ja syvällistä tutkimustyötä sekä laajamittaisia restaurointiurakoita. Toivottavasti saamme arvokkaan kotimuseon koko mahtavan potentiaalin käyttöön jatkossa, sanoo Susanna Widjeskog Porvoon museosta.

Työpajatoiminta monipuolistuu

Runebergin kodissa järjestetään erilaista työpajatoimintaa joka kuukausi. Toimintaa on järjestetty kokeiluluonteisesti myös nyt kunnostettavassa tilassa. 

– Saamme todella hienon tilan työpajoille, mikä antaa mahdollisuuden monipuolistaa toimintaa entisestään. Esimerkiksi keittiössä voimme järjestää vuoden mittaan useita suosittuja torttutyöpajoja, joissa leivomme runebergintorttuja Fredrikan reseptikirjan ohjeen mukaan. Kunnollinen maalaus- ja muiden välineiden pesupaikka helpottaa työskentelyä. Siellä voidaan jatkossa myös hoitaa Runebergin kodin kulttuurihistoriallisesti arvokkaita huonekasveja, ja sisäänkäynnin avaaminen pihan suuntaan tuo tilan tiiviimmin osaksi muuta museota, kertoo museonhoitaja Maria Kovanen.

Lisätietoja: 

– kulttuuripalveluiden päällikkö Susann Hartman, puh. 040 550 4527, susann.hartman@porvoo.fi

– rakennuttajapäällikkö Selja Flink, Senaatti-kiinteistöt, puh. 040 669 5337, selja.flink@senaatti.fi 

– amanuenssi Susanna Widjeskog, Porvoon museo, puh. 040 734 4369, susanna.widjeskog@porvoonmuseo.fi