Hoppa till innehåll

Ett verkstadsrum byggs i gårdsbyggnaden vid J.L. Runebergs hem

På gården vid J.L. Runebergs hem pågår ett unikt restaureringsprojekt där ett bostadsrum i ändan av den gamla gårdsbyggnaden tas i användning för museiverksamhet.

På gården vid J.L. Runebergs hem pågår ett unikt restaureringsprojekt där ett bostadsrum i ändan av den gamla gårdsbyggnaden tas i användning för museiverksamhet.

Utrymmet iståndsätts för besökare och kommer att få ett verkstadsrum och ett litet kök. Samtidigt öppnas den gamla ingången som leder direkt till gården.

Den långa raden av gårdsbyggnader vid Runebergs hem byggdes ungefär samtidigt som huvudbyggnaden, det vill säga år 1845. I gårdsbyggnaden fanns ursprungligen ett litet bostadsrum och en bakstuga som slogs samman till en bostad år 1911. Dessutom har det funnits förråd, latriner och stall i gårdsbyggnaden. Dessa utrymmen öppnas inte för besökare i detta skede. Det gamla vagnskjulet har däremot redan länge använts för Lek och lär-verksamhet för barn.

Eftersom det är fråga om ett kulturhistoriskt värdefullt byggnadsbestånd, genomförs projektet inte som ett normalt byggprojekt, utan som restaurering. Projektet har inletts med att förnya de nedersta stockarna, dvs. skoning. I samband med restaureringen rivs skivor som satts upp på väggarna i ett senare skede. Samtidigt framkommer hurdana byggnadsskeden och material det har funnits i utrymmena. Målet är att restaurera tidigare ytor och lämna dem synliga. 

Arbetena inleddes i mars 2020 och verkstadsrummet tas i användning våren 2021. Projektet finansieras av Senatfastigheter och objektet är med på Senatfastigheters lista över kulturhistoriska restaureringsprojekt som ska genomföras i år.

– Det har varit fint att i samband med rivningsarbetena upptäcka att gårdsbyggnaden är lika välbyggd och välbevarad som huvudbyggnaden som restaurerades 2002–2004. Numera är det ju Senatfastigheter som ansvarar för underhållet av Runebergs hem och för finansieringen av renoveringarna. Åtgärderna planeras fortfarande i tätt samarbete med både Museiverket och Borgå stad och Borgå museum, säger byggprojektchef Selja Flink från Senatfastigheter.

Restaureringsarkitekt Pekka Saatsi, som ansvarar för restaureringen, anser att objektet är sällsynt intressant och inspirerande. Saatsi Arkkitehdit Oy bereder för tillfället också en byggnadshistorisk utredning om objektet. 

– Runebergs hem ger en inblick i det byggda kulturarvet från empiretiden. Byggnaden iståndsätts med traditionella material och arbetssätt, så att denna nationalskatt bevaras också för kommande generationer som ett äkta exempel på vad tidigare generationer har åstadkommit, konstaterar Pekka Saatsi.  

Enligt Borgå museums amanuens Susanna Widjeskog är projektet en del av arbetet med att utveckla hemmuseet under de närmaste åren.

– Vårt mål är att i framtiden presentera för besökarna allt mera av de sysslor som gjordes i gårdsbyggnaderna under Runebergs tid, gällande allt från hushållssysslor och matlagning till skötsel av djur. Det finns gott om unika föremål i samlingarna, vilka hittills inte har kunnat hållas framme. En del av dem kräver konservering och därför gör vi nu upp planer på längre sikt. Det behövs också finansiering för att möjliggöra planerna och det kan ta lite tid att ordna.

– Huvudbyggnaden och trädgården är nu i det skick de förtjänar. För att uppnå detta har det krävts åratal av grundligt utredningsarbete och omfattande restaureringsarbeten. Förhoppningsvis kan vi i fortsättningen utnyttja hela den fantastiska potentialen hos det värdefulla hemmuseet, säger Susanna Widjeskog från Borgå museum.I Runebergs hem ordnas olika former av verkstäder varje månad. Verksamhet har också ordnats i testsyfte i det utrymme som nu restaureras.

 – Vi får ett verkligt fint rum för verkstäder, vilket ger möjlighet till ännu mångsidigare verksamhet. Till exempel i köket kan vi under året ordna flera av de populära tårtverkstäderna, där vi bakar Runebergstårtor enligt Fredrikas recept. En ordentlig plats för att tvätta penslar och andra redskap underlättar arbetet. Där kan vi i fortsättningen också sköta de kulturhistoriskt värdefulla rumsväxterna i Runebergs hem, och att ingången mot gården öppnas gör att utrymmet ännu mera blir en del av det övriga museet, säger museivårdare Maria Kovanen.

Tilläggsinformation: 

– chef för kulturtjänster Susann Hartman, tfn 040 550 4527, susann.hartman@porvoo.fi

– byggprojektchef Selja Flink, Senatfastigheter, tfn 040 669 5337, selja.flink@senaatti.fi 

– amanuens Susanna Widjeskog, Borgå museum, tfn 040 734 4369, susanna.widjeskog@porvoonmuseo.fi