Siirry sisältöön

Joukkoliikenne: Joukkoliikennettä kannattaa kehittää nykyiseltä pohjalta

Joukkoliikenteen palvelutasoa ja järjestämistapaa koskeva selvitys on valmistunut.

Joukkoliikenteen palvelutasoa ja järjestämistapaa koskeva selvitys on valmistunut.

Porvoon joukkoliikenteen järjestämismallia ja palvelutasoa käsitellään selvitystyön pohjalta kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 14.12.  

Porvoon kaupungin nykyinen joukkoliikennejärjestelmä perustuu suurelta osin markkinaehtoiseen joukkoliikenteeseen, jota täydennetään lisäostoilla riittävän palvelutason turvaamiseksi.   

Joukkoliikenteen kehittämiseksi kaupunki on tarkastellut erilaisia joukkoliikenteen järjestämistapoja nykyisen, pääosin markkinaehtoisesti toteutuvan liikenteen lisäksi. Kaikissa tarkastelluissa sopimusliikennevaihtoehdoissa joukkoliikenteen kustannukset nousisivat nykyiseen verrattuna.  

Seuraavia liikenteen järjestämistapavaihtoehtoja tarkasteltiin:  

  • Nykyinen, markkinaehtoisen liikenteen malli, jossa liikennepalvelut toteutetaan ilman julkista rahoitusta liikennöitsijöiden oman suunnittelun pohjalta. Kaupunki voi yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toteuttaa täydentäviä ostoja palvelutason turvaamiseksi.
  • Sopimusliikennemallissa Porvoon kaupunki suunnittelisi ja hankkisi liikennepalvelut kokonaisuutena yhdessä ELY-keskuksen kanssa, valmistelisi sopimukset ja seuraisi joukkoliikenteen käyttöä. Tällöin voitaisiin tarjota parempaa palvelutasoa tai edullisempia lipputuotteita.
  • Porvoon mahdollista liittymistä Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymään ja millaisin ehdoin se voisi tapahtua.

– Joukkoliikenteen kehittäminen ja edistäminen on Porvoon kaupungille tärkeää. Koronaepidemia on kuitenkin aiheuttanut merkittävän kriisin joukkoliikenteelle, eikä nopeaa muutosta ole nähtävillä. Joukkoliikenteen nykyinen järjestämistapa on nykyisin kaupungille edullisin, eikä toteuttamistavan muuttaminen ole ilman merkittävää taloudellista panostusta mahdollista, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Apulaiskaupunginjohtaja esittää kaupunkikehityslautakunnalle, että järjestelmän muuttaminen ole juuri tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista, vaan joukkoliikenteen kehitystä seurataan ja järjestämistavan muutosta arvioidaan uudelleen vuonna 2023, jota ennen varaudutaan suorittamaan täydentäviä liikenneostoja yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kaupunki laatii vuoteen 2023 mennessä selvityksen, jotta voidaan määritellä luotettavammin mahdollisen Helsingin seudun liikenteen liittymisen kustannustaso.  

Lisäksi esitetään uutta linjaa Porvoo-Tikkurila välille vuonna 2022. Haja-asutusseutujen liikennettä voidaan tarvittaessa kehittää laajentamalla kutsupohjaisesti toimivaa kyläkyytijärjestelmää.