Siirry sisältöön

Joukkoliikenneuudistuksen asukaskyselystä arvokasta palautetta – kehitystyö toimivan paikallisliikenteen kehittämiseksi jatkuu

Porvoon kaupungin kesän aikana järjestämään asukaskyselyyn joukkoliikenneuudistuksen linjastosta keräsi yhteensä 561 vastausta.

Linja-auto.

Vastauksia läpikäydään parhaillaan, ja linjastojen ja aikataulujen kehitystyö jatkuu. Tämän jälkeen valmistelu etenee poliittiseen keskusteluun, päätöksentekoon ja lopulta kilpailutukseen.

– Kiitos kaikille vastanneille, saimme arvokasta palautetta jatkotyöskentelyä varten, joukkoliikennesuunnittelija Matias Leinonen toteaa.

– Avoimia kommentteja tuli paljon jokaiselle linjalle ja erityisesti aikatauluja kommentoitiin ahkerasti. Tämä on todella hyvä, sillä näin tietyt tärkeät kellonajat korostuvat selkeästi, Leinonen sanoo.

Eniten tyytyväistä palautetta saivat suunnitellut linjat 15 (Isnäs-Sannainen-keskusta), 16 (Kaarenkylä-Tuorila-Mäntsäläntie-keskusta-Tarmola) sekä 17 (Kerkkoo-Suomenkylä-Huhtinen-keskusta-sairaala-Tarkkinen).
Aikataulujen osalta eniten kiitosta keräsi linja 5 (Kevätkumpu-Tarmola-keskusta-Kuninkaanportti).

Eniten tyytymättömyyttä herättivät linjat 18 ja 18M, jotka oli suunniteltu ajettavan Pääskytien ja Kerkkoon kautta Askolan Kaarenkylään ja Monninkylään sekä linja 14 Kulloosta keskustaan Hinthaaran ja Tyysterin kautta suunniteltu reitti aikatauluineen. Myös linja 12 (Emäsalo-Länsi-Haikkoo-keskusta-Tarmola) herätti kritiikkiä.

– Eniten tyytymättömyyttä kohdistui yleisesti niiden linjojen aikatauluihin, joiden palvelutaso oli heikompi ja aikatauluja vähän, Matias Leinonen sanoo.

Vastaajista enemmistö ei käytä tai käyttää vähän nykyistä joukkoliikennettä

Reitti- ja aikataulukyselyn vastaajista selvä enemmistö (46 %) ilmoitti ettei käytä nykyisin joukkoliikennettä Porvoossa ollenkaan tai käyttää vain yksittäisiä kertoja.
Noin viidesosa vastaajista (19 %) käyttää joukkoliikennettä Porvoossa muutamana päivänä kuukaudessa ja 18 % 1–3 päivänä viikossa ja 17 % päivittäin tai lähes päivittäin.

Vastaajilta kysyttiin myös ikää. Iältään 35–54-vuotiaita vastaajia oli prosentuaalisesti selvästi enemmän kuin heidän ikäluokkiensa koot Porvoossa ovat prosentuaalisesti. Alle 25-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat olivat puolestaan aliedustettuina ikäluokkien kokoon nähden.

– Hyvä huomioida, että peruskouluikäisten vastauksia täydentävät hyvin erikseen muun muassa koulujen rehtoreilta saadut kommentit koulumatkoja palvelevista linjoista, Matias Leinonen toteaa.

– 35–54-vuotiaiden vastaajien korostuminen tällä tavalla oli positiivinen yllätys, sillä tämä ikäluokka on tuntunut valitsevan usein joukkoliikenteen sijaan oman auton. Tämä antaa selvää vihjettä siitä, että oman auton käytölle kaivataan vaihtoehtoista ratkaisua, Matias Leinonen sanoo.

Kaupunkivetoisen joukkoliikenteen kehittämisestä tehtiin ensimmäinen asukaskysely huhtikuussa 2023. Linjastoluonnos aikatauluehdotuksineen laadittiin tuon kyselyn yli 2 000 vastauksen pohjalta. Myös matkustajatilastot, eri alueiden asukasmäärät ja palveluiden sijainnit vaikuttivat luonnokseen.