Hoppa till innehåll

Värdefull respons i invånarenkäten om förnyelsen av kollektivtrafiken – arbetet för att utveckla en fungerande lokaltrafik fortsätter

Borgå stad ordnade under sommaren en invånarenkät om busslinjerna i samband med förnyelsen av kollektivtrafiken och fick sammanlagt 561 svar.

Linja-auto.

Svaren gås nu igenom och arbetet med att utveckla busslinjerna och tidtabellerna fortsätter. Efter det går beredningen vidare till politisk diskussion, beslutsfattande och slutligen konkurrensutsättning.

– Tack till alla som svarade på enkäten, vi fick värdefull respons för det fortsatta arbetet, konstaterar kollektivtrafikplanerare Matias Leinonen.

– Det lämnades många fria kommentarer om varje busslinje och särskilt tidtabellerna kommenterades flitigt. Det är verkligen bra, för på det sättet framträdde vissa viktiga klockslag tydligt, säger Leinonen.

Mest positiv respons fick de planerade linjerna 15 (Isnäs-Sannäs-centrum), 16 (Karsby-Torasbacka-Mäntsälävägen-centrum-Östermalm) samt 17 (Kerko-Finnby-Huktis-centrum-sjukhuset-Tarkis).
I fråga om tidtabellerna var det linje 5 som fick mest beröm (Vårberga-Östermalm-centrum-Kungsporten).

Mest missnöje väckte linjerna 18 och 18M, som var planerade att gå via Svalvägen och Kerko till Karsby och Monby i Askola, samt rutten och tidtabeller för linje 14 från Kullo till centrum via Hindhår och Tjusterby. Även linje 12 (Emsalö-västra Haiko-centrum-Östermalm) väckte kritik.

– Mest missnöje väckte i allmänhet tidtabellerna för de linjer där servicenivån är sämre och det inte går så många bussar, säger Matias Leinonen.

Största delen av dem som svarade använder den nuvarande kollektivtrafiken endast lite eller inte alls

Av dem som svarade på enkäten om rutter och tidtabeller uppgav en klar majoritet (46 %) att de för tillfället inte använder kollektivtrafiken i Borgå alls eller endast vid enstaka tillfällen.
Ungefär en femtedel (19 %) använder kollektivtrafiken i Borgå några dagar i månaden och 18 % använder den 1–3 dagar i veckan, medan 17 % använder kollektivtrafiken dagligen eller nästan dagligen.

I enkäten frågades också om åldern på den som svarade. Den procentuella mängden svar från åldersgruppen 35–54 år var mycket större än vad åldersgruppens procentuella storlek är i Borgå. Åldersgrupperna under 25 år och över 64 år var däremot underrepresenterade i förhållande till åldersgruppens storlek.

– Det är värt att notera att svaren av elever i grundskoleålder kompletteras bra av bland annat de kommentarer som skolornas rektorer lämnat in om linjerna som används för skolresor, konstaterar Matias Leinonen.

– Det var en positiv överraskning att vi fick så många svar av personer i åldern 35–54, eftersom denna åldersgrupp ofta har verkat välja egen bil i stället för kollektivtrafik. Detta är en tydlig signal om att man vill ha ett alternativ till att använda den egna bilen, säger Matias Leinonen.

En första invånarenkät om utvecklingen av stadens kollektivtrafik gjordes i april 2023. Utgående från de över 2 000 svar som lämnades in i den enkäten utarbetades ett utkast till busslinjer och tidtabeller. Även passagerarstatistik, antalet invånare i olika områden och var det finns service inverkade på utkastet.