Siirry sisältöön

Kaarenkylän päiväkodin sijoittamista Jokilaakson koulun tiloihin selvitetään

Kaarenkylän päiväkodin kahden varhaiskasvatusryhmän siirtämistä Jokilaakson koulun yhteyteen selvitetään. Esiopetus toimii jo samoissa tiloissa Jokilaakson koulun kanssa, ja varhaiskasvatus voisi mahdollisesti siirtyä samoihin tiloihin vuonna 2025, kun Kaarenkylän päiväkodin tilat poistetaan käytöstä.

Kaarenkylän päiväkodin tiloista luovutaan

Kaarenkylän päiväkodin ja pohjoisen palvelualueen tarveselvityksessä syksyllä 2022 todettiin, että nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa ja päiväkoti tulee korvata uusilla kahden ryhmän päiväkotitiloilla Jokilaakson koulun yhteydessä.

Kaarenkylän päiväkodin päärakennus voidaan myydä ja tontilla oleva huonokuntoinen rivitalo puretaan.

Jokilaakson koulun vanhan koulurakennuksen suojelun tilanne selvitettiin

Jokilaakson koulun pihassa on vanha suojeltu koulurakennus, jonka koulukäytöstä on luovuttu. Koulun ja varhaiskasvatuksen toiminnallisuuden parantamiseksi tutkittiin, voiko vanhan rakennuksen tilalle rakentaa lisätiloja koululle ja samalla avartaa pihaa.

Asian selvittämiseksi kaupunki on hakenut lupaa poiketa asemakaavan suojelumääräyksestä. Sekä Porvoon museo että Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteavat lausunnoissaan, että edellytyksiä poikkeamisen myöntämiselle ei ole. Esitys kaupunkikehityslautakunnalle kokouksessa 31. lokakuuta on, että lupaa poiketa suojelumääräyksestä ei myönnetä.

– Varhaiskasvatuksen sijoittamista Jokilaakson koulun ja esiopetuksen yhteyteen pidetään edelleen tärkeänä ja pedagogisesti perusteltuna. Seuraavaksi katsomme, saammeko sovitettua kaksi päiväkotiryhmää lisää Jokilaakson nykyisiin tiloihin, sivistysjohtaja Sari Gustafsson kertoo.
Jokilaakson koulun päärakennus on valmistunut 2021. Rakennus on niin kutsuttu moduulirakennus, jonka vuokrasopimus on kymmenen vuotta. Koulun käytössä on myös vuonna 1996 rakennettu ja 2020 peruskorjattu liikuntasalirakennus.

Suojellun rakennuksen turvallisuus varmistetaan

Vanhaa koulurakennusta ei ole järkevää korjata koulukäyttöön, joten se jää nyt odottamaan tulevaisuuden tuomia mahdollisuuksia. Rakennus sijaitsee keskellä koulun leikkipihaa, joten toimitilapalvelut varmistaa, että rakennus on turvallinen ympäröivää koulutoimintaa ajatellen.