Hoppa till innehåll

Staden utreder om Karsby daghem kan placeras i Jokilaakson koulus lokaler

Staden utreder om två barngrupper från Karsby daghem kan placeras i anslutning till Jokilaakson koulu. Förskoleundervisningen ordnas redan i Jokilaakson koulus lokaler, och småbarnspedagogiken skulle eventuellt kunna flytta till samma lokaler 2025 då de lokaler som Karsby daghem nu använder stängs.

Staden avstår från Karsby daghems lokaler

I behovsutredningen från hösten 2022 gällande Karsby daghem och det norra serviceområdet konstaterades att de nuvarande lokalerna är i dåligt skick och att daghemmet bör ersättas med nya daghemsutrymmen för två grupper i anslutning till Jokilaakson koulu.

Karsby daghems huvudbyggnad kan säljas och det radhus som finns på tomten och som är i dåligt skick ska rivas.

Skyddet av den gamla skolbyggnaden vid Jokilaakson koulu utreddes

På gården vid Jokilaakson koulu finns en gammal skyddad skolbyggnad som inte längre används som skola. För att förbättra verksamheten för skolan och småbarnspedagogiken utreddes om det går att ersätta den gamla byggnaden med tilläggslokaler för skolan och samtidigt göra gården mera öppen.

För att utreda detta har staden ansökt om undantagslov från skyddsbestämmelsen i detaljplanen. Både Borgå museum och närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har i sina utlåtande konstaterat att det inte finns förutsättningar för att bevilja undantagslov. Förslaget på stadsutvecklingsnämndens möte den 31 oktober är att nämnden inte ska bevilja undantagslov från skyddsbestämmelsen.

– Att placera småbarnspedagogiken i anslutning till Jokilaakson koulu och förskoleundervisningen anses fortfarande vara viktigt och pedagogiskt motiverat. Till nästa utreder vi om det går att placera två daghemsgrupper till i Jokilaakson koulus nuvarande lokaler, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.
Huvudbyggnaden för Jokilaakson koulu blev färdig 2021. Byggnaden är en s.k. modulbyggnad med ett hyresavtal på tio år. Skolan har också en gymnastiksalsbyggnad som byggdes 1996 och totalrenoverades 2020.

Den skyddade byggnadens trygghet säkerställs

Det lönar sig inte att renovera den gamla skolbyggnaden så att den kan användas som skola, så den får nu vänta på framtida möjligheter. Byggnaden ligger mitt på skolans lekgård, så lokaltjänsterna ser till att byggnaden är säker med hänsyn till den omgivande skolverksamheten.