Siirry sisältöön

Kahdeksan porvoolaista kotitaloutta kokeilee kestävää arkea

Kansainvälinen Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hanke pääsi käyntiin, kun kahdeksan porvoolaista kotitaloutta laati itselleen suunnitelman kohti kestävää elämäntapaa. Seuraavaksi kotitaloudet kokeilevat, mitä yhden maapallon kokoinen elämä tarkoittaa käytännössä ja, millaisin arjen keinoin siihen on mahdollista päästä. Kotitalouksien lisäksi kiihdyttämössä on mukana kahdeksan yritystä, jotka tukevat kotitalouksia kestävän arjen valinnoissa.

Keskimääräinen hiilijalanjälki 8,6 tonnia henkilöä kohti vuodessa

Kiihdyttämön käynnistyessä kotitaloudet vastasivat jalanjälkikyselyyn, jonka perusteella jokaiselle kotitaloudelle on laskettu sekä hiili- että materiaalijalanjälki.

– Kiihdyttämöön osallistuvien kotitalouksien keskimääräinen hiilijalanjälki on 8,6 tonnia henkilöä kohti vuodessa. Tämä on hieman vähemmän kuin suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki, joka on noin 10 tonnia henkilöä kohti vuodessa, kertoo D-mat Oy:n projektipäällikkö Salla Lahtinen.

Jalanjälkilaskennan perusteella kotitaloudet ovat tehneet itselleen vuoteen 2030 asti ulottuvan suunnitelman kohti kestävää elämäntapaa. Suunnitelmiaan seuraamalla kotitalouksilla on mahdollisuus saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet, joiden mukainen hiilijalanjälki on 2,5 tonnia henkilöä kohden vuodessa. Osa kotitalouksista lähti myös rohkeasti tavoittelemaan vuoden 2050 tavoitetta, joka on 0,7 tonnia henkilöä kohden vuodessa. Tavoitteisiin pyritään esimerkiksi vähentämällä autoilua ja lämmitysenergian kulutusta sekä muuttamalla ruokavaliota kasvispainotteisemmaksi.

Yritykset mukana tukemassa kotitalouksien kestävää arkea

Seuraava vaihe eli neljän viikon mittainen kokeilujakso on juuri alkanut kiihdyttämössä.

– Kotitalouksilla on kokeilujakson aikana mahdollisuus kokeilla myös yhteistyökumppaneina toimivien yritysten palveluita ja tuotteita. Kiihdyttämö mahdollistaa yrityksille tuotteidensa markkinoinnin suoraan kohderyhmälle, joka aktiivisesti miettii arjen kestäviä valintoja. Kotitalouksille kiihdyttämö tuo mahdollisuuden kokeilla kestäviä valintoja matalalla kynnyksellä, kertoo Porvoon kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.

Yhteistyökumppaneina kiihdyttämössä toimivat Gasum, Helkama Velox, Neste, PlayGreen, Porvoon Energia, Porvoon kaupunki, Rosk´n Roll ja Skoda.

Kiihdyttämöstä tietoa kaupungin kestävän kehittämisen tueksi

Kiihdyttämön tavoitteena on kerätä tietoa paitsi tutkijoille myös Porvoon kaupungille kestävän arjen kehittämisen tueksi.

– Porvoon kaupunki haluaa olla ilmastoasioissa edelläkävijä. Tämä tarkoittaa, että kaupunki pyrkii tekemään omilla toimenpiteillään kestävät valinnat porvoolaisille helpoksi. Kotitalouksien kertoma palaute, kokemukset ja toivomukset auttavat meitä suunnittelemaan kaupungin toimintoja tukemaan asukkaiden kestäviä elämäntapoja entistä paremmin ja kaupungin strategian mukaisesti, toteaa Päivärinta.

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hanketta koordinoi kestävän tulevaisuuden asiantuntijayritys D-mat Oy.

Lisätietoja:

kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta
puh. 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi

D-mat Oy:n projektipäällikkö Salla Lahtinen
Puh. 040 778 8146
salla@d-mat.fi

D-mat Oy:n toimitusjohtaja Michael Lettenmeier
puh. 040 541 2876
michael@d-mat.fi