Siirry sisältöön

Karttapohjainen sovellus avuksi arvioimaan sivistystoimen palveluverkon tulevia tarpeita

Alkuvuodesta käynnistetty sivistystoimen palveluverkon ennustemallin rakentaminen on edennyt siihen vaiheeseen, että syyskuun lopusta alkaen voidaan ottaa kokeiluun pilottivaiheessa oleva karttapohjainen sovellus.

Alkuvuodesta käynnistetty sivistystoimen palveluverkon ennustemallin rakentaminen on edennyt siihen vaiheeseen, että syyskuun lopusta alkaen voidaan ottaa kokeiluun pilottivaiheessa oleva karttapohjainen sovellus.

Sovellukseen on syötetty Porvoon oppilaaksiottoalueet, päiväkodit ja koulut, lapsi- ja oppilasmäärät sekä väestön ennustemalli. Oppilaaksiottoalueet näkyvät sovelluksen kartalla liikennevalojen väreissä joko vihreinä, keltaisina tai punaisina riippuen siitä, miten hyvin alueen koulurakennukset palvelevat ennustettua oppilasmäärää nähden valittuna vuonna.

Sovellus katsoo ennakoivasti tulevaisuuteen ja huomioi palveluverkon kokonaisuutena.

– Sovellus antaa mahdollisuuden reagoida alueiden palvelutarpeeseen aikaisempaa paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa sen sijaan, että tilanteita ja tarpeita ratkaistaisiin alue kerrallaan, sivistysjohtaja Sari Gustafsson sanoo.

Teknologian avulla kokonaisvaltaisesti ja kustannustehokkaasti

Väestön ennustemalleja löytyy Suomessa useita, ja niiden vertaaminen ja sovittaminen Porvoon tarpeisiin on iso osa työtä, jota sivistystoimessa tehdään palveluverkon tarpeita arvioitaessa. Sovellus helpottaa työtä huomattavasti.

– Lasten koulukohtaisen määrän ennustamiseen vaikuttaa syntyvyyden lisäksi muuttoliikenne kaupungin sisällä, muuttoliike yli kuntien, maahanmuutto sekä rakentaminen ja kaupungin kaksikielisyys. Teknologian avulla voimme hahmottaa tilanteen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, Sari Gustafsson toteaa. 

Ennustemallin laadintaa varten perustettiin alkuvuodesta 2021 poikkihallinnollinen viranhaltijatyöryhmä, johon kuuluu sivistystoimen lisäksi kaupunkikehityksen, toimitilajohdon ja kehitysyksikön edustajia. 

 – Yhteistyö yli toimialojen mahdollistaa sen, että kokonaisuus synkronoituu myös kaavoitukseen ja rakentamiseen. Tarkoituksena on toimia kustannustehokkaasti eli, että rakennetaan sinne, missä esimerkiksi kouluissakin on tilaa tai vastaavasti ettei rakenneta valtavaa asuinaluetta, jossa ei ole tarjolla koulutus- tai varhaiskasvatuspalveluita, Sari Gustafsson huomauttaa.

Sovelluksen pilottivaiheen valmistumisen jälkeen ja siitä saatujen kokemusten jälkeen päätetään, miten sivistystoimen ennustemallin projektissa edetään jatkossa.