Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 13.6.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Ajankohtaiset asiat: Tilausliikenteen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Porvoon kaupunki ja Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy on toteuttanut kyselyn niille huoltajille, joiden lapsilla on ollut oikeus koulukuljetukseen tilausliikenteellä lukuvuonna 2023–2024. Kysely oli auki kahden viikon aikana toukokuussa ja siihen vastasi noin viidennes tilausliikennettä käyttävien lasten huoltajista, yhteensä 90 vastausta.

Huoltajien mielestä tilausliikenne toimii hyvin ja vastuullisesti. Kuljettajat ovat mukavia ja avustavat oppilaita tarvittaessa. Huoltajat kokevat myös saaneensa helposti yhteyttä kuljetusyhtiön asiakaspalveluun. Vaikka koulukuljetukset noudattavat hyvin aikatauluja, osa huoltajista toivoo kuitenkin myös parannusta kuljetusaikataulujen suunnitteluun.

Liki 88 prosenttia vastanneista huoltajista antoivat kuljetusyhtiölle kouluarvosanaksi joko 9 tai 10.

Koulukuljetusta tilausliikenteenä myönnetään niille oppilaille, jotka eivät pysty hyödyntämään joukkoliikennettä koulumatkoillaan. Palvelun on hankittu Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy:ltä lukuvuodeksi 2023–2024 sekä optiona myös tulevalle lukuvuodelle 2024–2025. Palvelusopimuksen ehtojen mukaan palveluntoimittaja seuraa palvelutoimintansa laatua säännöllisesti.

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä, joka lähetettiin huoltajille Wilman kautta. Vastaukset käsiteltiin nimettöminä ja tullaan hyödyntämään asiakaspalvelun parantamiseksi.

Opiskeluhuollon palvelutarpeen arviointi

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi opiskeluhuollon palvelutarpeen arvion alustavan kartoituksen tulokset.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.