Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande, beslut 13.6.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Aktuella ärenden: resultaten av kundnöjdhetsenkäten om beställningstrafiken

Nämnden för växande och lärande antecknade för kännedom resultaten av kundnöjdhetsenkäten om beställningstrafiken.

Borgå stad och Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy har genomfört en enkät som riktats till de vårdnadshavare vars barn har haft rätt till skolskjuts med beställningstrafik under läsåret 2023–2024. Enkäten var öppen i två veckor i maj och besvarades av cirka en femtedel av vårdnadshavarna till barn som använder beställningstrafiken, sammanlagt 90 svar.

Enligt vårdnadshavarna fungerar beställningstrafiken bra och ansvarsfullt. Chaufförerna är trevliga och hjälper eleverna om det behövs. Vårdnadshavarna upplever också att de enkelt har kunnat kontakta företagets kundtjänst. Även om skolskjutsarna följer tidtabellerna väl, önskar en del vårdnadshavare också att planeringen av tidtabellerna förbättras.

Nästan 88 procent av vårdnadshavarna gav företaget ett berömligt skolvitsord 9 eller 10.

Skolskjuts med beställningstrafik beviljas elever som inte kan använda kollektivtrafik på sin skolväg. Tjänsten har upphandlats av Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy för läsåret 2023–2024 och som option även för det kommande läsåret 2024–2025. Enligt avtalsvillkoren ska producenten regelbundet följa upp verksamhetens servicekvaliteten.

Enkäten genomfördes som Webropol-enkät och skickades till vårdnadshavarna via Wilma. Svaren behandlades anonymt och kommer att användas för att förbättra kundservicen.

Bedömning av servicebehov inom elevhälsa

Nämnden för växande och lärande antecknade för kännedom resultaten av den preliminära kartläggningen för bedömningen av servicebehovet inom elevvården.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöt nämnden i enlighet med föredragningslistan.