Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 19.3.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Kokonniemen liikuntakeskus

Lautakunta hyväksyi kasvun ja oppimisen toimialan lausunnon Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluvaiheesta.

Esittelijä muutti esitystään ja poisti seuraavan tekstikohdan lausunnosta:
Tämän hetkinen rakennuksen muoto ja sisätilojen toiminnallisuuksien sijoittelu ei vaikuta liikuntatoimintaan soveltuvalta, vaan tulee erikseen huomioida yleisö ja yleisön liikkuminen sekä itse urheilijoiden liikkuminen ja muut mahdolliset ryhmät seuraavassa vaiheessa. Samoin muutoksia vaativat eri koneiden ja laitteiden sijoittelu turvallisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinta

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy omien palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024-2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024-2027.

Koska toimiala ei pääse asetettuun tavoitteeseen aikataulun puitteissa, jatkuu toiminnan suhteuttaminen lapsimäärän laskiessa vielä 2030 -luvulla. Kasvun ja oppimisen toimialan käyttömenojen vähentäminen edellyttää rakenteellisia ratkaisuja toteutuakseen tarkoituksenmukaisesti. Esitetyt toimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi siten, että lasten saama palvelutaso ei heikkene.

Lautakunta täydensi yksimielisesti päätöstekstiä seuraavasti:
“Rakenteellisiin muutokseen liittyvät päätökset tehdään erikseen kouluverkkoselvityksen yhteydessä”.
”Hallintorakenteen ja tukipalveluiden osalta tulee löytää vielä säästöjä”.
Lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa esitystä siten, että 1-2 luokkalaisilla pysyy 3 kilometrin raja koulukuljetuksissa.

Martin Tuula esitti Aaltonen Johanna kannattamana, että harrastusmallin kuljetukset säilyvät. Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 (Lönnfors, Pauloaho, Kanon, Kivineva, Lönnroth, Broman, Lökfors, Laaksonen, von Veh) – 2 (Aaltonen, Martin) hylätä muutosesityksen.

Martin Tuula esitti Aaltonen Johanna kannattamana, että kouluruoan annoshinta pysyy ennallaan. Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 7 (Pauloaho, Kanon, Kivineva Lönnroth, Broman, Lökfors, Laaksonen) – 4 (Lönnfors, Aaltonen, Martin, von Veh) hylätä muutosesityksen.

Pykälä tarkastettiin heti.