Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 2.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Tilausajona järjestettävät koulukuljetukset esi- ja peruskouluihin – toimittajan valinta

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti valita Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy:n esi- ja peruskouluihin tilausliikenteenä järjestettävien koulukuljetusten toimittajaksi sopimuskaudelle 12.6.2023 – 11.6.2024. Hankinnan arvoksi sopimuskaudella, optio mukaan lukien (12.6.2024 – 11.6.2025), on arvioitu 3 000 000 €.

Hankinnan kohteena ovat Porvoon kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuspalvelut niille oppilaille, jotka eivät voi käyttää joukkoliikenteen linja-autoja koulumatkoillaan. Hankittava palvelu sisältää reittien ja aikataulujen suunnittelun, aikatauluista tiedottamisen mm. oppilaiden huoltajille tarvittavine päivityksineen ja varsinaisen kuljetuksen sisältäen myös oppilaiden apuvälineiden kuljettamisen.

Perusopetuksen tuntikehyksen yhteiset periaatteet ja tuntikriteerit

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi yhteiset linjaukset perusopetuksen koulujen opetuksen resurssointiin lukuvuodelle 2023–2024 koulutusjaostojen toimeenpantaviksi.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden vuoden 2023 talousarvion määrärahojen lähtökohtana on ollut nykyisen tason säilyttäminen koulujen opetustunneissa ja koulunkäyntiohjaaja resursoinnissa. Resursoinnissa on kuitenkin varauduttava mahdollisiin toiminnallisiin muutoksiin valmistavan opetuksen ja oppilaiden lisääntyvien tukitarpeiden seurauksena.

Muut asiat

Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaisesti.