Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 23.11.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Liikuntapalveluiden kehittäminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi, että liikuntapalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen toteutetaan esitetyin painopistein ja toimenpitein vuoden 2024 aikana.

Hankesuunnitelma Kvarnbackens skolan esiopetustoimintaa varten

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi ne hankesuunnitelman kohdat, jotka koskevat toimintaa ja kasvatusta, sekä yhtyy jaoston lausuntoon.
Lautakunta katsoo, että hankesuunnitelmasta on käytävä selvästi ilmi, milloin toinen vaihe toteutetaan ja miten se rahoitetaan.

Esiopetuspaikan myöntämisprosessin uudistaminen ja esiopetuspäiväkodit 2024-2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi esiopetuspaikan myöntämisprosessin uudistamisen sekä päätti hyväksyä, että esiopetus järjestetään lukuvuonna 2024-2025 liitteessä olevissa päiväkodeissa.

Tarveselvitys Omenatarhan palvelualueen varhaiskasvatuspalveluista

Sivistysjohtaja täsmensi kokouksessa esitystään seuraavasti:
Lautakunta totesi, että tarve on selkeästi osoitettavissa Omenatarhan palvelualueella neljän ryhmän lisäpaikoille varhaiskasvatukseen vuoden 2024 alusta lähtien. Varhaiskasvatuspalvelut esittää lautakunnalle, että Omenatarhan palvelualueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeeseen hankitaan syksystä 2024 alkaen neljää päiväkotiryhmää varten lisätilat. Päiväkotipaikkojen riittävyyden varmistamiseksi viimeistään vuodelle 2025 tulee rakentaa varsinaiset pysyvät tilat neljälle päiväkotiryhmälle. Lautakunta päätti esittää, että Porvoon kaupungin tulee valmistella välittömästi hankesuunnitelma varsinaisten ja pysyvien tilojen hankintaa varten Omenatarhan alueelle.

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi nyt laaditun kyselyn tulokset ja päätti linjauksenaan kyselyyn perustuen, että jatkossa noudatetaan lukuvuoden työ- ja loma-ajoissa sellaista mallia, että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen syysloman pituus Porvoon kaupungissa on aina viikon mittainen viikolla 42. Vuosittaisena vaihteluna kalenterista riippuen kasvun ja oppimisen lautakunnassa tehdään päätös lukuvuoden aloituspäivämäärästä ja joululoman pituudesta. Päätös linjauksesta viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle.

Tuula Martin esitti, että lukio saa itse päättää omat loma-ajat. Esitystä ei kannatettu ja se raukesi.

Malin Lönnroth esitti Marianne korven kannattamana, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi nyt laaditun kyselyn tulokset. Lautakunta toteaa, että kieliryhmien toiveet olivat päinvastaiset, samoin oli vaihtelua eri vastaajaryhmien välillä (oppilaat, huoltajat ja henkilökunta). Yhteistä oli, että kaikki ryhmät toivoivat joululoman pysyvän pitkänä. Voidakseen ottaa huomioon molempien kieliryhmien toiveet, lautakunta päätti jatkossa noudattaa periaatetta, jossa joka toisena vuonna syysloma on lyhyt ja joka toisena vuonna pitkä. Syysloma sijoittuu viikolle 42 riippumatta sen pituudesta. Joululoman tulisi ulottua loppiaisen yli. Koska tämän vuoden syysloma oli lyhyt, syysloma lukuvuonna 2024–2025 on pitkä.

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 4 (Seppo Ijäs, Sanna Kivineva, Hilkka-Leena Orava, Juho Tanska) – 5 (Hanna Lönnfors, Marianne Korpi, Tuula Martin, Malin Lönnroth, Nikolai von Veh) hyväksyä muutosesityksen.

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2024-2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että Porvoon kaupungin peruskouluilla ja lukioilla on seuraavat työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2024-2025:

Syyslukukausi
to 8.8. – pe 20.12.2024 (91 työpäivää)
syysloma ma 14.10. – pe 18.10. (viikko 42, 5 päivää)
joululoma 21.12.2024-6.1.2025
Kevätlukukausi
ti 7.1. – la 31.5.2025 (96 työpäivää)
talviloma ma 17.2. – pe 21.2. (viikko 8)

Lukuvuonna 2025-2026 on linjapäätöksen mukaisesti lyhyempi syysloma.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.