Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 23.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Katsaus koulukuljetuksiin ja niiden kilpailutuksen valmistelun käynnistämiseen 1.8.2023 alkaen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti hyväksyä uuden tulkintatavan omavastuumatkan laskemiseksi 1.8.2023 alkaen vuosiluokkien 0-6 koulukuljetusoppilaille.

Nykyisin tulkinta omavastuumatkasta on tehty siten, että tarkastelussa on huomioitu vain matka kodin ja pysäkin välillä, jota tulee täydentää lisäkuljetuksin, mikäli se ylittää kolme kilometriä. Jatkossa omavastuumatka koko koulumatkalla ei saa ylittää kolmea kilometriä. Tämä tulkinta tarkoittaa sitä, että saattaa olla tilanteita, joissa oppilas saa täydentävän lisäkuljetuksen kodin ja linja-autopysäkin välille, vaikka matka olisi alle kolme kilometriä. Näissä tapauksissa on huomioitu koulun ja bussipysäkin välinen matka mukaan omavastuumatkaan.

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen

Lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja palata asiaan ensi kokouksessa.

Tarvekartoitus Satumäen esikoulutoiminnan siirtämisestä Kvarnbackens skolaan

Lautakunta hyväksyi Satumäen päiväkodin esiopetustoiminnan siirtämisen Kvarnbackens skolaan -tarveselvityksen ja siinä ehdotetun laajennusosan tarpeen. Lautakunta hyväksyi tarveselvityksen ja huomioi tulevaisuuden jatkotoimet hankkeen toisen vaiheen osalta. Päätökset rakentamisesta tehdään suunnittelun edetessä. Nykytilanteessa ja tarveselvitysryhmässä on todettu, että vuosi 2025 on realistinen tämän kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Tarveselvitys on tehty monialaisesti tarkastellen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarpeita, muutto- ja oppilasennusteita, kaavatilannetta sekä rakennuksen ja rakentamisen mahdollisuuksia.

Laajennusosaan on tarkoituksenmukaisinta sijoittaa esiopetuksen kolme lapsiryhmää, oppilashuollon tilat, aineluokka sekä muita mahdollisia tukikipalvelujen tiloja. Koulun 1-2 -luokkien oppilasryhmät sijoitetaan laajennusosan välittömään läheisyyteen yhteistoiminnallisuuden varmistamiseksi.

Muut asiat

Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaisesti.