Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 26.9.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Talousarvio 2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kasvun ja oppimisen toimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2024–2026 hyväksytään seuraavin muutoksin.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutuksen tekstiin Henkilöstön alle uuden kolmannen kappaleen: Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään siten, että vuodeksi pilotoidaan kouluvalmentajia myös Porvoon suurimpiin suomenkielisiin alakouluihin; Keskuskouluun, Peippoon ja Kevätkumpuun. Tällä toimenpiteellä pyritään vastaamaan ja vaikuttamaan lisääntyneeseen levottomuuteen, pahoinvointiin sekä kiusaamiseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä Ruotsinkielisen perusopetus ja lukiokoulutuksen tekstiin Henkilöstön alle uuden neljännen kappaleen: Kouluvalmentajamallia pilotoidaan vuodeksi Borgå Gymnasiumissa ja suurimmassa ruotsinkielisessä alakoulussa Kvarnbackens skolanissa. Tällä toimenpiteellä pyritään vastaamaan ja vaikuttamaan lisääntyneeseen levottomuuteen, pahoinvointiin sekä kiusaamiseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä käyttötalouteen 100 000 euroa materiaaleihin ja tarvikkeisiin. Koska nämä käyttötaloudessa eritelty suomenkielisiin 65 000 € ja ruotsinkielisiin 35 000 €.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä teksteihin seuraavaa: suomenkielisiin perusopetus ja lukiokoulutuspalveluihin, kappale henkilöstö loppuun: Vuonna 2024 varmistetaan opettajien koulutuksissa, että kaikkien opettajien nepsy-tietoutta lisätään. Sama lisätään ruotsinkielisiin perusopetus ja lukiokoulutuspalveluihin: Under år 2024 säkerställer man i fortbildningarna att lärarnas nepsy-kännedom ökar.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä suomenkielisiin perusopetus ja lukiokoulutuspalveluihin Toiminnot, palvelut ja prosessit viimeiseksi lauseeksi: Näiden suunnittelutöiden yhteydessä suunnitellaan englanninkielisen luokan ja toisen ruotsinkielisen kielikylpyluokan sekä yrittäjyyspainotteisen yläkoululuokan perustamista Porvooseen vuonna 2023 tehtyjen selvitysten perusteella.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä sekä suomenkielisiin että ruotsinkielisiin perusopetus ja lukiokoulutuspalveluihin Asiakkuudet viimeiseksi lauseeksi: Kiusaamisen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan ja seurataan aktiivisesti ja samalla selvitetään ulkopuolisen sovittelijan mukaan ottamista.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä suomenkielisiin perusopetus ja lukiokoulutuspalveluihin Toiminnot, palvelut ja prosessi ensimmäiseen kappaleeseen lisätään seuraava lause: Kolmiportaisen tuen toteutumisen seuranta aloitetaan ja raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa kuitenkin niin, että viimeisin tieto on ennen seuraavan vuoden talousarvion laatimisohjetta.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä ruotsinkielisiin perusopetus ja lukiokoulutuspalveluihin Toiminnot, palvelut ja prosessi kolmanteen kappaleeseen lisätään seuraava lause: Kolmiportaisen tuen toteutumisen seuranta aloitetaan ja raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa kuitenkin niin, että viimeisin tieto on ennen seuraavan vuoden talousarvion laatimisohjetta.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä varhaiskasvatuspalveluihin Toiminnot, palvelut ja prosessi ensimmäiseen kappaleeseen lisätään seuraava lause: Kolmiportaiseen tuen toteutumisen seuranta aloitetaan ja raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa kuitenkin niin, että viimeisin tieto on ennen seuraavan vuoden talousarvion laatimisohjetta. Lisäksi jatketaan henkilöstösiirtojen raportointia lautakunnalle samalla frekvenssillä.

Marianne Korpi esitti Tuula Martinin kannattamana, että varhaiskasvatukseen kohtaan henkilöstö lisätään kolmanneksi kappaleeksi lause: Varataan varhaiskasvatushenkilöstölle vaatekorvaukseen rahaa nettomääräisenä 300 euroa per henkilö. Yksityiskohdista sovitaan henkilöstöjärjestöjen kanssa.
Valmistus omaan käyttöön, toimintakulut, henkilöstö 162 000 + sosiaalikulut.

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 7 (Ilpo Bergström, Seppo Ijäs, Sanna Kivineva, Malin Lönnroth, Hilkka-Leena Orava, Daniel Björkhem, Juho Tanska) – 4 (Hanna Lönnfors, Marianne Korpi, Tuula Martin, Nikolai von Veh) hylätä muutosesityksen.
Marianne Korpi jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Lisäksi lautakunta esitti yksimielisesti, että panostetaan turvallisuuteen hankkimalla valvontakamerat yläkouluihin ja lukioihin. Kameroiden avulla lisätään turvallisuutta, ennalta ehkäistään varkauksia, kiusaamista ja ilkivaltaa. Tämän toteuttamiseksi lautakunta pyytää lisäämään investointimäärärahoihin 100 000 euroa.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.