Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen vuoden 2023 talousarvioesitys sivistyslautakunnassa 6. lokakuuta

Sivistyslautakunta käsittelee kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2023 talousarvioesitystä 6. lokakuuta. Kasvun ja oppimisen toimiala on muutostilanteessa vuonna 2023. Toimintojen suunnittelu on haastavaa hyvinvointialueen perustamisen, kaupungin organisaatiomuutoksen sekä kriisien, kuten korona ja Ukrainan sota vuoksi.

koululaisten reppuja

Kaupungin organisaatiomuutos vaikuttaa nykyiseen sivistystoimen toimialaan nimenmuutoksen lisäksi siten, että kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut siirtyy tulevaan elinvoiman toimialaan. Tämän takia kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuleva talousarvio ei sisälly käsiteltävään talousarvioesitykseen.

Toimintamenot yhteensä 116,8 milj. euroa

Uuden kasvun ja oppimisen toimialan toimintatuotoiksi esitetään 6,3 milj. euroa ja toimintamenoiksi yhteensä 116,8 milj. euroa.
Esityksen mukaan vuonna 2023 toimintatuotot alenevat 1,8 prosenttia ja toimintamenot kasvavat 6,4 prosenttia verrattuna talousarvioon 2022. Kaupungin organisaatiouudistuksen takia vuodet eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia.
Talousarvioesitys ei sisällä sisäisiä hallintopalvelumaksuja, jotka huomioidaan keskitetysti kaupunginjohtajan esityksessä. Kasvun ja oppimisen toimialan talousarvioesitys ylittää tällä hetkellä kaupunginhallituksen antaman talousarviokehyksen noin 1,7 milj. eurolla. Kehysvaiheessa ei ole kyetty huomioimaan täysimääräisesti toiminnallisia ja lakisääteisiä muutoksia, eikä sisäisten vuokrien nousua.

Lapsimäärien lasku edellyttää palveluverkon tarkastelua

Väestöennusteiden mukaan lasten määrä laskee tulevien vuosien aikana usealla sadalla alhaisesta syntyvyydestä johtuen. Tällä hetkellä yläkoulujen oppilasmäärissä on ollut vielä pientä kasvua, mutta sekin tulee laskemaan vuosien aikana. Lapsimäärän väheneminen näkyy nyt jo syntyneissä ikäluokissa ja varhaiskasvatuksen palveluissa.
– Tämän vuoksi on tärkeää panostaa palveluverkon optimointiin sekä oppilaaksi-otto-alueiden tarkasteluun koko toimialan palvelujen osalta. Tulevina vuosina laskeva lapsimäärä tarkoittaa suurta vajetta kasvun ja oppimisen toimialan valtionosuuksissa, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa.

Toiminnalliset muutokset vuonna 2023

Toimialan vuoden 2023 talousarvioon vaikuttavat muun muassa seuraavat toiminnalliset muutokset:

  • Oppivelvollisuuden laajentamisesta johtuvat henkilöstölisäykset sekä opiskelijoiden opiskelutarvikkeet ja lisääntyvät leasingvuokrat vaikuttavat yhä vuonna 2023.
  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskeminen – asiakasmaksutuotot vähenevät edelleen Suomen hallituksen päätöksellä.
  • Koronan jälkihoidosta ja Ukrainan sodasta johtuviin tarpeisiin vastaaminen.
  • Johtamisjärjestelmän uudistaminen koulutuspalveluissa henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi.
  • Uudistuneen organisaatiomallin ja toimialan tuottamat uudistukset ja muutokset.
  • Vakituisten sijaisten lisääminen varhaiskasvatuspalveluihin.
  • Sisäiset vuokrakustannukset kasvavat merkittävästi muun muassa uusien ja laajennettujen toimitilojen sekä korjauskustannusten kasvun takia.

Valtuusto hyväksyy talousarvion loppuvuodesta

Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2023 talousarvioesitys on laadittu Porvoon kaupungin linjausten ja talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti.
– Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat olleet annettu talousarviokehys ja vuoden 2022 talousarvio. Vertailuvuotena toimisi paremmin vuosi 2019, koska silloin toimittiin täysimääräisesti ennen koronaa, sanoo hallintopäällikkö Mervi Tuominen.
Talousarvioon on koottu toimialan palvelualueiden eli johdon, suomen- ja ruotsinkielisten koulutuspalveluiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioasiat. Talousarvio sisältää myös henkilöstön nimikkeiden uudistamista, minkä tavoitteena on moderni ja yhdenmukainen organisaatio.
Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Lautakunnat antavat omat esityksensä 7.10.2022 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan marraskuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä tämän jälkeen ja valtuusto vahvistaa talousarvion joulukuussa.