Siirry sisältöön

Kaupungille rahoitusta työ- ja työasiamatkojen liikkumisen ohjaukseen

Porvoon kaupungille on myönnetty Ympäristöministeriön rahoitus työ- ja työasiamatkojen liikkumisen ohjaukseen tähtäävään hankkeeseen, joka käynnistyi toukokuussa ja päättyy ensi vuoden marraskuussa. Hanketta koordinoi Porvoon kaupunki yhteistyössä kehitysyhtiö Posintran ja konsulttiyritys Sitowise Oy:n kanssa.

Porvoon kaupungille on myönnetty Ympäristöministeriön rahoitus työ- ja työasiamatkojen liikkumisen ohjaukseen tähtäävään hankkeeseen, joka käynnistyi toukokuussa ja päättyy ensi vuoden marraskuussa. Hanketta koordinoi Porvoon kaupunki yhteistyössä kehitysyhtiö Posintran ja konsulttiyritys Sitowise Oy:n kanssa.

Hankkeen tavoitteena on luoda työntekijöiden hyvinvointia edistäviä liikkumiskäytäntöjä porvoolaisille työpaikoille ja vähentää työmatka- ja työasiamatkaliikkumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on parantaa kestävien kulkumuotojen käytön mahdollisuuksia ja edistää joustavampien työskentelykäytäntöjen käyttöönottoa.  

Kestävän liikkumisen edistämisohjelmat organisaatioiden käyttöön  

Hankkeessa laaditaan työhön osallistuville organisaatioille kestävän liikkumisen edistämisohjelmat. Tavoitteena on muodostaa toimintamalli, joka kannustaa kestävään liikkumiseen. 

– Hankkeen aikana parannetaan sekä työntekijöiden että työnantajien tietoisuutta oman liikkumisen ja eri liikennemuotojen terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä erilaisista kestävien kulkumuotojen edistämiskeinoista. Toivon mukaan kestävän liikkumisen edistämisohjelmia lähdetään aktiivisesti toteuttamaan organisaatioissa, jotta kestävän liikkumisen mahdollisuudet paranevat, kertoo Porvoon kaupungin liikenneinsinööri Antti Rahiala.  

Hanke käynnistyy organisaatioille kohdennetulla kyselyllä, jonka avulla selvitetään keskeiset liikkumisen tunnusluvut sekä työntekijöiden havainnot ja toiveet kestävän liikkumisen mahdollisuuksia parantavista toimenpiteistä. Kysely avautuu elokuussa.  

Terveyshyötyjen lisäksi positiivinen vaikutus ympäristöön  

Porvoon kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamisen kannalta asukkailla ja yrityksillä on merkittävä rooli, muun muassa työmatkaliikkumisen kautta.   

– Porvoolaisten matkoista noin kaksi kolmasosaa taittuu henkilöautolla, ja noin puolet siten, että kuljettajan lisäksi autossa ei ole muita matkustajia. Työmatkojen osuus henkilöautomatkoista on merkittävä, joten työ- ja työasiamatkojen kulkutapaan vaikuttamalla voidaan vaikuttaa myös ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.   

Hankkeen avulla käynnistetään työpaikkojen kestävän liikkumisen edistäminen Porvoossa. Työn tuloksena luodaan työpaikkojen kestävän liikkumisen edistämisen toimintamalli ja kestävän liikkumisen verkosto, joita voidaan soveltaa myös muissa kunnissa ja kaupungeissa.  

Hankkeeseen kutsutaan mukaan paikallisia yrityksiä  

Porvoon kaupunki on yksi hankkeeseen aktiivisesti osallistuvista organisaatioista. Kaupungin lisäksi työhön osallistuu kehitysyhtiö Posintra, jolla on keskeinen rooli sekä kestävän liikkumisen esimerkin näyttäjänä että hankkeeseen osallistuvan yritysryhmän kokoamisessa.   

– Hankkeeseen kutsutaan arviolta 3–5 paikallista yritystä mukaan. Pyrkimyksenä on, että hankkeeseen osallistuvat yritykset edustaisivat eri kokoluokkia ja toimialoja, jotta esille nousseita periaatteita voidaan jatkossa hyödyntää mahdollisimman monissa kunnissa ja yrityksissä, kertoo kehitysyhtiö Posintran projektipäällikkö Arto Varis.  

Lisätietoja:   

liikenneinsinööri Antti Rahiala, Porvoon kaupunki
puh. 040 193 1426
antti.rahiala@porvoo.fi   

kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta, Porvoon kaupunki
puh. 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi  

projektipäällikkö Arto Varis, Kehitysyhtiö Posintra
puh. 050 526 2898
arto.varis@posintra.fi