Kestävästi töihin

Kestävästi töihin -hankkeen tavoitteena on luoda työntekijöiden hyvinvointia edistäviä liikkumiskäytäntöjä porvoolaisille työpaikoille ja samalla vähentää työmatka- ja työasiamatkaliikkumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä toteutetaan parantamalla kestävien kulkumuotojen käytön mahdollisuuksia ja edistämällä liikkumistarvetta vähentäviä työskentelymuotoja. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.

Sivustolle tuodaan hankkeen edetessä myös mukana olevien yritysten toimenpideohjelmat ja kestävän liikkumisen edistämistoimenpiteet.