Siirry sisältöön

Kaupungin avustusten hakuaika alkaa

Porvoon kaupunki myöntää yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Avustusta myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tiettyyn kohteeseen kuten tapahtumaan tai tilaisuuteen. Avustusten hakuaika alkaa tiistaina 1. maaliskuuta ja päättyy torstaina 31.3.2022 klo 15.00.

Tänä vuonna voi aiempien avustusmuotojen lisäksi hakea ensimmäistä kertaa uutta kansalaistoiminnan avustusta. Uudella avustuksella halutaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kannustaa vapaaehtoistoimintaan Porvoossa. Avustuksella tuetaan asukkaiden osallisuutta, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta eri puolella kaupunkia.

Porvoossa on käytössä sähköinen avustusten haku. Tukea hakemuksen tekoon saa kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista klo 9–16, puh. 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi. Tarvittaessa Kompassissa voi myös asioida ajanvarauksella, ks. lisätiedot https://www.porvoo.fi/palvelupiste-kompassi-1
Kulttuuritoiminnan avustuksia ovat kohdeavustus, taiteilija-apuraha ja Hopea-Untracht-rahaston apuraha. Avustukset on tarkoitettu Porvoossa toimiville yhdistyksille, ryhmille, yksityishenkilöille, ammattitaiteilijoille, käsityöläisille, orkestereille, kuoroille sekä museoille.

Taiteen perusopetuksen avustusta myönnetään yksityiselle taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän järjestäjälle Porvoossa järjestettävään toimintaan.

Nuorisotoiminnan avustuksia ovat paikallisten nuoriso-, kylä- ja asukasyhdistysten yleis- ja palkkausavustus sekä nuorille suuntautuvien hankkeiden ja kehittämistoiminnan projektiavustus, joita myönnetään yhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille.
Nuorten toimintarahaa voivat hakea nuorisoryhmät ja yksittäiset nuoret vuoden ympäri. Käytössä on oma hakemuslomake, jonka voi jättää myös paperisena. 

Liikuntatoiminnan keväällä haettavia avustuksia ovat rekisteröityjen urheilu- ja liikuntayhdistysten yleissavustukset ja vuokra-avustukset.

Kansalaistoiminnan avustuksen vuoden 2022 painopisteenä on toiminta, joka liittyy kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen. Myös muu kansalaistoiminta huomioidaan avustuksia myöntäessä.

Sosiaali- ja terveystoimen avustuksia voivat hakea eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöt sekä muut järjestöt kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. 
Porvoolaisten työttömien, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävät hankkeet voivat hakea erillistä työllisyyshankkeiden avustusta. 

Yksityistieavustukset on tarkoitettu tiekunnille yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen.

Talkootoimintaan tukea voivat hakea mm. asukasyhdistykset, järjestöt ja taloyhtiöt lähiympäristön kunnostamiseen, kuten siivoustöihin kaupungin omistamissa puistoissa ja yleisillä alueilla. Ympäri vuoden haettava tuki annetaan ensisijaisesti tarvike-, jätehuolto- ja kuljetusapuna. Lue lisää: www.porvoo.fi/talkootoiminta   

Muut myöhemmin vuoden 2022 aikana haettavat avustukset:
Kulttuuripalveluiden yleis- ja museoavustukset 2.– 31.5.2022 klo 15. Haku toteutetaan ePorvoon kautta.
Liikuntaryhmien ohjausavustukset haetaan harjoituspäiväkirjalla neljän kuukauden jaksoissa aina 5 arkipäivän sisällä jakson päättymisestä. Jaksot ovat 1.1.–30.4., 1.5.–31.8. ja 1.9.–31.12.
Liikunnan koulutusavustuksen haku 15.11.2022 mennessä. Haussa myönnetään avustuksia ajanjaksona 1.11.2021–31.10.2022 toteutuneisiin koulutuksiin.
Avustuskäytännöissä noudatetaan Porvoon kaupunginhallituksen vahvistamia yleisiä avustusperiaatteita ja lautakuntien vahvistamia avustusten myöntämisperusteita ja avustusohjeita.
Katso lisää verkkosivuilta: