Siirry sisältöön

Kaupungin sisääntuloon liityntäliikennettä palveleva maamerkki

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.3.2020 asettaa nähtäville kaupunkisuunnittelun valmisteleman asemakaavaehdotuksen koskien liityntäpysäköintialuetta ja ABC-liikenneasemaa.

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.3.2020 asettaa nähtäville kaupunkisuunnittelun valmisteleman asemakaavaehdotuksen koskien liityntäpysäköintialuetta ja ABC-liikenneasemaa.

Valmisteltu asemakaava kohentaa alueen ilmettä ja parantaa asukkaiden ja työmatkaliikkujien arkea. Asemakaavalla muodostetaan Hornhattulantien ja Läntisen Mannerheimintien risteykseen kortteli, joka palvelee julkiseen liikenteeseen liittymisessä ja liikenteen palvelupisteenä.

Liikenneasema ja sen ympärille muodostuva kokonaisuus nostaa kaupungin vilkkaimmin liikennöidyn kadun ja näkymän profiilia. Rakennukseen on suunniteltu laaja puurakenteinen katos, joka suojaa niin julkisen liikenteen matkustajia kuin polttoainetta tankkaaviakin. Liityntäpysäköintiä varten on suunniteltu rakennettavaksi kaksitasoinen pysäköintilaitos, jossa on noin 320 parkkipaikkaa. 

Hanke on kaupungin ja Varoboden-Oslan (VBO) yhteinen ja siihen liittyy kaupungilta merkittäviä investointeja. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa rakentamisen aloittaminen jo vuonna 2021. Asemakaava-alueella olevat nykyiset kevyen liikenteen väylät sekä vesi- ja kaukolämpöputket on suunniteltu siirrettäväksi alueen pohjoispuolelle. 
 
 –Asemakaava on strategisesti tärkeä. Tämä hanke käynnistää kauan odotetun muutoksen, jolla parannetaan Porvooseen saapumisalueen ilmettä ja tarjotaan tärkeitä palveluita kaupungin asukkaille, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Liikennealue muuttuu kaupungin katualueeksi

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä viime vuoden lopulla. Asemakaavaa on jatkokehitetty siitä saadun palautteen pohjalta. Isoimpana muutoksena on ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta otettu Läntinen Mannerheiminväylä katuna mukaan asemakaavaan Hornhattulantien ja Vanhan Helsingintien väliltä. Asemakaavalla liikennealue muuttuu katualueeksi ja asemakaavan saatua lainvoiman voidaan alueelle tehdä kadunpitopäätös, jolla omistus siirtyy kaupungille.

Asemakaavaehdotus nähtävillä poikkeusjärjestelyin

Asemakaava on nähtävillä 8.4.–8.5.2020. Poikkeusolojen vuoksi asemakaavakartta ja -selostus on nähtävillä pääsääntöisesti vain Porvoon verkkosivujen kautta. Asemakaavan materiaalia voidaan myös lähettää postitse ja selostaa puhelimessa. Suunnittelualueesta on tehty aluetta esittelevä lyhyt video, jossa voi hahmottaa rakennuksen tulevaa ulkonäköä ja liikenteen ratkaisuja. Asemakaavasta voi jättää muistutuksia 8.5.2020 asti kirjallisesti postilla tai sähköpostilla kaupungin kirjaamoon osoitteella: Palvelupiste Kompassi, PL 23, 06101 Porvoo.

AK541 – Ehdotusvaiheen videoselostus 
  
Lisätietoja
kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren
puh. 040 623 2614
dan.mollgren@porvoo.fi

kaavoittaja Johannes Korpijaakko
puh. 040 489 5796
johannes.korpijaakko@porvoo.fi