Siirry sisältöön

Kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman laadinta käynnistyy

Kaupunginhallitus kokoontuu 6.2.2024 päättämään kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman valmistelun käynnistämisestä ja valmistelun lähtökohtana olevista linjauksista.

Kaupungin vuoden 2024 talousarvion sitovaksi tavoitteeksi asetettiin talouden tuottavuusohjelman laadinta, koska kaupungin talouden näkymät vuosille 2024–2027 ovat heikentyneet.

– Nyt käynnistetään valmistelu, joka tähtää siihen, että erityisesti vuosina 2026–2027 talous on edelleen tasapainossa. Kuntien talous on heikkenemässä muuallakin Suomessa, mutta meidän lähtökohtamme on hyvä verrattuna muuhun Suomeen. Porvoon taloustilanne on viime vuodet ollut vahva, ja tämän vuoksi meillä on mahdollisuus tehdä rauhallisesti suunnitelmallisia ratkaisuja, joissa parannetaan nykyisten palveluiden tuottavuutta, kertoo vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

–  Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman rinnalla tullaan kevään aikana tekemään päätökset Kokonniemen liikuntakeskuksesta sekä joukkoliikenneuudistuksesta, jotka osaltaan parantavat kaupungin palvelutasoa. Samalla on mahdollisuus arvioida kaupungin uuden organisaation toimivuutta ja tarvittaessa tehdä siihen muutoksia.

Ohjelma koskee kaikkia kaupungin toimialoja sekä liikelaitoksia.

Tavoitteena säilyttää talous tasapainossa

Seuraavien vuosien aikana myös Porvoon taloudellinen tilanne on heikkenemässä. Kustannukset kasvavat ja tulot vähenevät samanaikaisesti, ja tämän vuoksi Porvoonkin on ryhdyttävä suunnittelemaan tuottavuutta ja taloutta tasapainottavaa ohjelmaa. Tämä edellyttää palvelujen priorisointia, muutoskyvykkyyttä, prosessien sujuvoittamista, digitalisaation ja eläköitymisten hyödyntämistä, keskeisten osaamistarpeiden tunnistamista ja nykyisen henkilöstön osaamisen laajentamista.

–  Valtion koronatuet sekä sote-uudistukseen liittyvät kertaluonteiset verotulot ovat jääneet pois ja yhteisöveron tuotto ei ole kasvanut ennakoidusti. Samanaikaisesti valtionosuuksia ollaan leikkaamassa kunnilta merkittävästi vuodesta 2025 alkaen, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

Porvoon kaupungin talouden näkymiä vuosille 2024–2027 on tarkennettu talousarvion hyväksymisen jälkeen viimeisimpien tietojen ja arvioiden perusteella. Talouden ennakoidaan ilman sopeutustoimia olevan alijäämäinen kaikkina kyseisinä vuosina, mutta erityisesti kehitys vuosina 2026–2027 on huolestuttavaa.

– Alijäämää arvioidaan kertyvän kumulatiivisesti yhteensä noin 37 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana vuosina 2024–2027, mikä vastaa noin 3,5 prosenttia kaupungin käyttötalousmenoista, Rainio jatkaa.

– Vuosina 2024–2025 talous on lievästi alijäämäinen, mutta vuonna 2026 alijäämä on kasvamassa noin 13 miljoonaan euroon ja vuonna 2027 jo reiluun 18 miljoonaan euroon.

Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman tavoitteena on, että ennakoitu kaupungin alijäämäkehitys katkaistaan, ja talous saadaan tasapainoon suunnitteluvuosien aikana.

Käyttöön laaja keinovalikoima, ensisijaisesti haetaan rakenteellisia ratkaisuja

Kaupunginhallitukselle esitetään, että taloutta tasapainotetaan laajaa keinovalikoimaa hyödyntäen. Karsitaan toimintamenoja ja investointeja mahdollisuuksien mukaan, pyritään kasvattamaan toimintatuottoja, toteutetaan kertaluonteisia käyttöomaisuuden myyntejä ja tarkistetaan tarvittaessa kunnallis- tai kiinteistöveroprosentteja.

Ensisijaisesti haetaan rakenteellisia ratkaisuja ja tuottavuustoimenpiteitä, jotka heikentävät kaupungin tuottamien palveluiden laatua mahdollisimman vähän. 

Henkilöstömenoja pyritään alentamaan ennusteeseen verrattuna suunnittelemalla työn tekemisen tapoja uudelleen ja hyödyntämällä vaihtuvuutta ja eläköitymisiä.  Talouden tuottavuus- ja tasapainottamistoimenpiteet pyritään saavuttamaan ilman henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia.

– Porvoon kaupunki haluaa jatkossakin olla vetovoimainen ja kilpailukykyinen työnantaja, taustoittaa henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari.

– Henkilöstö on keskiössä kaupungin palvelutuotannossa, joten lomautuksia tai muita lyhytaikaisia henkilöstövähennyksiä ei voida toteuttaa siten, että palvelutaso säilyisi nykytasolla. Mutta pidemmällä aikavälillä on mahdollista suunnitella työn tekemisen tapoja uudelleen, Kalliosaari jatkaa.   

Laaja-alainen valmistelu, päätökset toukokuussa

Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelma laaditaan siten, että lautakuntien ja johtokuntien tulee hyväksyä omat esityksensä 15.3.2024 mennessä ja ohjelma viedään valtuuston päätettäväksi toukokuussa 2024. Tämän jälkeen vuoden 2025 talousarviokehys annetaan ohjelman mukaisesti.

Valmistelussa on kuultava laajasti henkilöstöä, vaikuttamistoimielimiä, kaupungin asukkaita ja muita sidosryhmiä.