Siirry sisältöön

Kaupunginhallitukselle esitetään, ettei kaupunki liity Apotti-järjestelmään annetussa aikataulussa

Porvoon kaupungin konsernijohto on arvioinut Apotti -asiakas- ja potilastietojärjestelmään siirtymisen taloudellista ja toiminnallista kokonaisuutta ja siihen liittyviä riskejä ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ei liity Apotti-järjestelmään annetussa aikataulussa 20.4.2020 mennessä. Kaupunki on kuitenkin valmis käynnistämään neuvottelut järjestelmään liittymisestä myöhemmässä vaiheessa, jos Oy Apotti Ab tarjoaa tähän mahdollisuuden.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 16.3.2020.

– Kaupungin kokonaisedun arvioinnin kannalta on olennaista ratkaista, ovatko Apotti-järjestelmän hyödyt riittävät suhteessa järjestelmän edellyttämiin merkittäviin taloudellisiin panostuksiin, sanoo kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

– Ratkaisu sisältää nykymuotoisena kaupungille merkittäviä taloudellisia riskejä eikä ratkaisun tuottavuus- ja hyötypotentiaalia ole riittävässä määrin pystytty osoittamaan verrattuna kaupungin nykyisin käyttämiin järjestelmiin ja niiden kehitysmahdollisuuksiin. Mahdollisen sote-uudistuksen, ja erityisesti sen rahoitukseen ja sopimusjärjestelyihin liittyvien kysymysten ollessa avoimia, kaupungin riskit ovat Apotti-järjestelmään siirryttäessä olennaisesti suuremmat verrattuna nykyisiin järjestelmiin, Ujula jatkaa.

– Myös kaupungin nykyisellä TietoEVRY Oyj:n asiakas- ja potilastietojärjestelmällä pystytään tuottamaan ja kehittämään hyvän hoidon edellyttämiä palveluja. Tämä kuitenkin vaatii nykyjärjestelmän kehittämistä ja lisäresurssien kohdentamista kehitystyöhön, toteaa Jukka-Pekka Ujula.

Konsernijohto on arvioinut käytettävissä olevan materiaalin perusteella, että taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus sekä riskiarvio eivät puolla Apotti-järjestelmään liittymistä esitetyssä aikataulussa 20.4.2020 mennessä. Tämä määräaika perustuu yksinomaan muiden toimijoiden hankintaoikeudellisiin ratkaisuihin eikä Porvoon kaupungin toiminnallisiin tarpeisiin. Kaupungin tämän vuoden talousarviossa ja tulevien vuosien taloussuunnitelmissa ei myöskään ole varattu määrärahoja Apotti-järjestelmän edellyttämiin kustannuksiin ja takausvastuisiin.

Jos valmisteluaineistoon tai esitettyihin liittymisehtoihin tulee 20.4. mennessä olennaisia muutoksia, kaupunginhallitukselle valmistellaan uusi päätösesitys. Kaupunginvaltuusto kokoontuu tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen päättämään asiasta.

Lisätietoja: 

kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, jukka-pekka.ujula@porvoo.fi

hallintopäällikkö Salla Paavilainen, puh. 040 676 1453, salla.paavilainen@porvoo.fi