Hoppa till innehåll

Förslag för stadstyrelsen: staden ansluter sig inte till Apotti enligt den angiven tidsplan

Borgå stads koncernledning har bedömt aspekter som gäller ekonomi och verksamhet vid anslutning till klient- och patientdatasystemet Apotti och därtill hörande risker och föreslår stadsstyrelsen att staden inte ansluter sig till Apotti enligt den föreslagna tidsplanen senast 20.4.2020. Staden är ändå redo att börja förhandlingar om anslutning till systemet i ett senare skede, om Oy Apotti Ab ger möjlighet till det.Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt möte på måndag 16.3.2020. 

– Med hänsyn till bedömningen av stadens helhetsintresse är det väsentligt att avgöra om fördelarna med Apotti är tillräckliga i förhållande till de märkbara ekonomiska satsningar som systemet förutsätter, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. 

– Lösningen innehåller i sin nuvarande form märkbara ekonomiska risker och man har inte i tillräcklig grad kunnat visa dess potential i fråga om produktivitet och nytta jämfört med de system som staden nu använder och deras utvecklingsmöjligheter. När den eventuella vårdreformen, och särskilt frågor som gäller dess finansiering och avtalsarrangemang är öppna, är stadens risker i anslutning till Apotti väsentligt större jämfört med nuvarande system, fortsätter Ujula.

– Man kan producera och utveckla tjänster som bra vård förutsätter också med stadens nuvarande klient- och patientdatasystem som TietoEVRY Abp har skapat. Detta kräver ändå att det nuvarande systemet utvecklas och att extra resurser riktas till utvecklingsarbetet, säger Jukka-Pekka Ujula.

Koncernledningen har utifrån materialet som står till förfogande bedömt att den ekonomiska och verksamhetsmässiga helheten samt riskbedömningen inte förordar anslutning till Apotti enligt den föreslagna tidsplanen senast 20.4.2020. Denna tidsfrist bygger enbart på andra aktörers upphandlingsrättsliga avgöranden och inte på Borgå stads verksamhetsbehov. I stadens budget för det innevarande året och i ekonomiplaner för kommande år har man inte heller reserverat anslag för kostnader och borgensansvar som Apotti förutsätter.

Om det i beredningsmaterialet eller angivna anslutningsvillkor blir väsentliga förändringar senast 20.4, bereds ett nytt beslutsförslag till stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige sammanträder vid behov till ett extra möte för att besluta om ärendet.

Mera information: 

stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, jukka-pekka.ujula@porvoo.fi

förvaltningschef Salla Paavilainen, tfn 040 676 1453, salla.paavilainen@porvoo.fi