Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 10.1.2022

Asemakaava, tori

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Porvoon torin asemakaavan. Asemakaavan muutos koskee toria, puistoa ja osaa Lundinkadusta kaupunginosassa 2.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elin Blomqvist-Valtonen lisäyksen: ”Torin lähialueen liikennesuunnitelman jatkotyöskentely ja sen perusteella tehtävät ratkaisut tehdään yhteistyössä lautakunnan kanssa.”

Nea Hjelt esitti asian käsittelyn aikana, että kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti äänin 7 (Blomqvist-Valtonen Elin, Eskola Tapani, Holmström Johnny, Karlsson Anette, Oksanen Jari, Sigfrids Frida, Valasti Matti) – 6 (Hjelt Nea, Lund Bodil, Servin Kevin, Söderberg Johan, Uski Nina, Wiitakorpi Jorma) jatkaa asian käsittelyä.

Asemakaavanmuutos, Länsirannan puukortteli

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Länsirannan puukorttelin asemakaavamuutoksen.

Asemakaavamuutos, Opistokuja 1

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Opistokuja 1:n asemakaavamuutoksen kaupunginjohtajan esittämässä muodossa.

Jari Oksanen esitti asian käsittelyn aikana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti äänin 9 (Blomqvist-Valtonen Elin, Eskola Tapani, Hjelt Nea, Holmström Johnny, Karlsson Anette, Sigfrids Frida, Uski Nina, Valasti Matti, Wiitakorpi Jorma) – 4 (Lund Bodil, Oksanen Jari, Servin Kevin, Söderberg Johan) jatkaa asian käsittelyä.

Lausuntopyyntö Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteista ja sisällön priorisoinnista

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää lausunnot kaupunkikehityslautakunnalta, sivistyslautakunnalta ja sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä vaikuttamistoimielimiltä. Lausunnot pyydetään antamaan 18.2.2022 mennessä.

Lausunnoissa kaupunginhallitus pyytää ottamaan erityisesti kantaa Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluhankkeen laajaan vuorovaikutukseen pohjautuviin kehityssuuntiin, jotka koskevat sekä sisä-, että ulkotiloja.

Lisäksi lausunnoissa pyydetään erityisesti näkemyksiä siitä, mitkä osat hankkeesta tulisi toteuttaa ajallisesti ensimmäisessä vaiheessa. Kaupungin talousarviossa on vuosille 2024–2028 varattu hankkeelle yhteensä 25,3 miljoonaa euroa. Sisällön priorisoinnissa johtopäätöksinä kirjatuissa kehityssuunnissa painotetaan korkean ja keskitason prioriteettien toteuttamista, mikä vastaa investointina noin 55 miljoonan euron kokoluokkaa.

Käyttökustannusten suuruusluokat on arvioitu loppuraportissa ja niitä tulee myös arvioida kehityssuuntia tarkasteltaessa.

Vaalilautakuntien asettaminen aluevaaleihin 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Adele Kotsalon keskustan vaalilautakuntaan Tiina Ohinmaan tilalle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Jaana Puhakan Epoon vaalilautakuntaan Elli Rankan tilalle.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.