Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 10.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodeksi 2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 7,11 % ja että vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraavasti:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
  • vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
  • muut asuinrakennukset 1,30 %
  • rakentamaton rakennuspaikka, ei määrätty
  • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
  • voimalaitos 3,10 %

Kiinteistönhoidon siirto toimitilajohtoon

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle osana organisaatiomuutosta, että vuoden 2023 talousarviossa kiinteistönhoito siirretään Liikelaitos Porvoon tilapalvelusta toimitilajohdolle 1.1.2023 alkaen. Muutosesitys sisällytetään organisaatiosta ja talousarviosta tehtäviin päätöksiin.

Siirtyväksi esitettävään kiinteistönhoidon kokonaisuuteen kuuluu noin 40 henkeä, joista kolme toimii esimiestehtävissä nimikkeellä huoltomestari ja muut suorittavissa tehtävissä kiinteistönhoitajina. Siirtyvän henkilöstön tehtäviin kuuluu kiinteistöjen ja kiinteistöihin liittyvien ulkoalueiden hoito. Kiinteistönhoidon osuus Tilapalvelujen talousarviossa on ollut noin 2 miljoonaa euroa.

Tilapalvelujen toiminta keskittyy jatkossa ruoka- ja siivouspalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen.

Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti merkitä päätökset tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille, että kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan.

Kevin Servin esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan sivistyslautakunnan päätökseen, joka koskee Epoon koulun tulevaisuutta. Kaupunginhallitus päätti äänin 11 (Blomqvist-Valtonen Elin, Hjelt Nea, Holmström Johnny, Korpi Marianne, Lund Bodil, Ryynänen Sami, Sigfrids Frida, Söderberg Johan, Uski Nina, Valasti Matti, Wiitakorpi Jorma) – 2 (Oksanen Jari, Servin Kevin), että se ei käytä otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.