Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 10.2.2020

Konserniohjeen uudistaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Porvoon kaupungin konserniohjeen kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti. Konserniohje hyväksytään ja konserniohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja muissa yhteisöissä. Rahoitusjohto voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Kaupunginjohtaja teki kaksi muutosta esitykseensä:

  • Lisäys päätösesitykseen: konserniohje astuu voimaan seuraavan valtuustokauden alussa.
  • Ohjeesta otettiin pois kolme sanaa (”lukuun ottamatta kaupunginhallitusta”) sivulta 4: ”Pääsääntöisesti tytäryhteisöjen päätöksentekoelimiin pyritään valitsemaan konsernijohdon, lukuun ottamatta kaupunginhallitusta, ja konsernihallinnon ulkopuolisia henkilöitä.”

Albert Edelfeltin koulun sisäilmakorjaukset ja reklamaatio

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi tilannekartoituksen ja todeta johtopäätöksenään, ettei saatu selvitys anna aihetta vanhan rakennusurakan selvittelyä koskeville jatkotoimenpiteille.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.