Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 10.2.2020

Revidering av koncerndirektivet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner koncerndirektivet för Borgå stad enligt stadsdirektörens ändrade förslag. Koncerndirektivet godkänns och iakttas i dotterbolagen och andra sammanslutningar som hör till stadskoncernen. Finansieringsledningen kan vid behov göra korrigeringar och justeringar av teknisk karaktär i direktivet.

Stadsdirektören gjorde två ändringar i sitt förslag

  • Ett tillägg till beslutsförslag: koncerndirektivet träder i kraft i början av nästa fullmäktigeperiod.
  • Man tog bort några ord (”med undantag av stadsstyrelsen”) från sidan 4: ”Huvudsakligen försöker man välja personer utanför koncernledningen, med undantag av stadsstyrelsen, och koncernförvaltningen till dottersammanslutningarnas beslutande organ”.

Inomhusluftsrenoveringar i Albert Edelfeltin koulu och reklamation

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna för kännedom kartläggningen av läget och fastställa som sin slutsats att redogörelsen inte ger anledning till fortsatta åtgärder angående utredningen av en gammal byggnadsentreprenad.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen