Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 11.1.2021

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Porvoon pääkirjaston muutostyöt

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä pääkirjaston muutostöiden hankesuunnitelman. 

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan laki yleisistä kirjastoista, jossa kirjaston perinteisten päätehtävien lisäksi määriteltiin kaksi uutta päätehtävää, jotka vaikuttavat kirjastojen toiminta- ja tilaratkaisuihin. Kirjaston tulee tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Pääkirjaston nykyiset tilat on suunniteltu pitkälti perinteisten kirjastopalveluiden näkökulmasta. Tämän päivän kirjastoilta odotetaan kuitenkin muutakin: ne ovat paitsi tiedon haun ja tiedon ja eri aineistojen jaon, myös sosiaalisen kanssakäymisen ja toiminnan paikkoja. Niissä järjestetään erilaisia tapahtumia ja niissä voi myös opiskella, tehdä etätyötä, oleskella tai tavata ystäviä. Monessa kirjastossa on myös suosituksi osoittautunutta pajatoimintaa.

Lapset ja nuoret ovat kirjaston suuri ja tärkeä asiakasryhmä. Kirjaston lainoista noin puolet ovat lasten ja nuorten aineistoa. Kirjastolla on vilkas yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa ja lapset, nuoret ja perheet käyvät ahkerasti kirjastossa myös vapaa-ajallaan. Nykypäivän kirjastoasiakkaat haluavat asioida kirjastossa joustavasti. Tähän tarpeeseen kirjastot ovat vastanneet perustamalla omatoimikirjastoja. Myös Porvoon pääkirjastossa on selvä tarve omatoimialueelle, johon asiakkaat pääsevät kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella, esimerkiksi viikonloppuisin.

Kirjaston tilojen uudistaminen toteutuu esteettömästi siten, että kaikenikäiset porvoolaiset voivat käyttää tiloja aktiivisesti ja nykyistä monipuolisemmin ja että kirjastossa on mahdollista järjestää nykyistä enemmän tilaisuuksia ja tapahtumia.

Porvoon kirjaston tarveselvityksessä, jota varten kuultiin asukkaita, määriteltiin palveluiden parantamisen tavoitteet, jotka asetettiin seuraavaan tärkeysjärjestykseen:

 1. enemmän tilaa lapsille ja nuorille
 2. tilaa oleskelulle ja tapahtumille
 3. omatoimialueen luominen
 4. hiljaista tilaa ja tilaa ryhmätyöskentelylle
 5. asiakaspalvelupisteen uusiminen
 6. kahvion korjaaminen tai uuden kahvion rakentaminen
 7. logistiikka-alueen uudistaminen
 8. muut korjaustarpeet

Hankesuunnittelun tavoitteena on ollut näiden tavoitteiden toteuttaminen mahdollisimman vähäisillä itse tiloihin ja rakenteisiin kohdistuvilla muutoksilla. Toimintoja on ryhmitelty ja jäsennelty tiloissa uudelleen ja pääpaino on ollut varusteiden ja kalustuksen siirroilla, ryhmittelyllä ja muutoksilla. Näin ratkaisut ovat muuntojoustavia ja ne sopeutuvat myös tuleviin toiminnan ja tarpeiden muutoksiin.

Hankesuunnitelmassa esitetyt keskeisimmät muutokset:

 • Tilanpuutteesta kärsivät lasten ja nuorten osastot siirretään 2. kerrokseen, jossa niille voidaan muodostaa suurempi yhtenäinen alue siten, että kummallakin on kuitenkin omat tilansa. Nuorten osastolle on mahdollista järjestää pajatoimintaa.
 • Lasten osastolle rakennetaan suora esteetön sisäänkäynti kirjaston itäpuolelta sekä uusi wc- ja hoitotila.
 • Tietokirjallisuus sijoitetaan nykyisen lasten ja nuorten osaston paikalle 1. kerrokseen. Samalla nykyinen henkilökunnan työhuone muutetaan pieneksi kokous-/ryhmätyötilaksi ja varastotila erilliseksi lukusaliksi.
 • Kahvilan yhteydessä olevat 1. kerroksen tilat tulevat omatoimikirjaston käyttöön ja ne ovat asiakkaiden käytössä myös muun kirjaston ollessa suljettu.
 • Kirjaston pääsaliin järjestetään tilaa ja tekniikka tapahtumille ja esityksille sekä sijoitetaan itäseinustalle yksi neljän työpisteen työhuone.
 • Henkilökunnan työtilat keskitetään pääosin 2. kerrokseen ja niiden tilatehokkuutta ja toimivuutta parannetaan.
 • Teknisiä järjestelmiä päivitetään vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Hankesuunnitelmassa esitettyjen muutosten kustannusarvio on rakenteellisten ja teknisten järjestelmien osalta 560 000 euroa ja kalustuksen ja varustuksen muutosten ja täydennysten osalta 140 000 euroa. Muutostyöt voidaan toteuttaa kesäkuusta 2021 lähtien. Työt toteutetaan alue kerrallaan ja ohjelmoidaan kirjaston toimintaan sovittaen niin, että katkokset ja häiriöt palveluissa jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.