Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 11.4.2022

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminnan muutokset 2023 jälkeen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä työterveyspalvelujen tuottamisesta Itä-Uudellamaalla tehdyn selvityksen johtopäätökset, ja esittää kaupunginvaltuustolle yhtiön perustamista.

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa työterveyspalveluita Porvoon kaupungille, Sipoon kunnalle ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Kaupunginjohtaja valtuutettiin laatimaan yhtiön perustamisasiakirjat. Yhtiön pääomitustarve, osakassopimus, osakeantiehdot ja muut yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja hallintoon liittyvät asiakirjat sekä palvelusopimus tuodaan erikseen päätettäviksi, kun Sipoon kunta ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ovat omalta osaltaan tehneet periaatepäätökset yhtiön perustamisesta. Tämän jälkeen yhtiön perustamiseen liittyvät asiat saatetaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Frida Sigfrids, Kevin Servin, Mikaela Nylander ja Markku Välimäki eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.