Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 11.4.2022

Ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet efter år 2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna slutsatserna i utredningen om produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra Nyland och föreslå stadsfullmäktige att bolaget bildas.

Syftet med bolaget är att producera företagshälsovårdstjänster för Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde.

Stadsdirektören befullmäktigades att upprätta dokumenten om bildande av bolaget. Bolagets kapitalbehov, aktieägaravtalet, villkoren för aktieemissionen och övriga dokument om inledande av bolagets verksamhet och bolagets förvaltning sänds separat för beslut när Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde för sin del har fattat principbeslut om bildande av bolaget. Efter detta sänds frågor som gäller bildandet av bolaget till stadsfullmäktige för beslut.

Frida Sigfrids, Kevin Servin, Mikaela Nylander och Markku Välimäki deltog inte i behandlingen av ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.