Hoppa till innehåll

Kungsvägens arbetshälsa föreslås bolagiseras

En utredning om produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra Nyland och hur verksamheten vid affärsverket Kungsvägens arbetshälsa ska fortsätta från 2023 har blivit färdig.

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa behandlar utredningen vid sitt möte den 30 mars.

På basis av utredningen föreslår man till stadsstyrelsen i Borgå, kommunstyrelsen i Sibbo och välfärdsområdesstyrelsen i Östra Nyland att Kungsvägens arbetshälsa bolagiseras och att stadsdirektören i Borgå befullmäktigas att upprätta bolagets stiftelseurkunder och sätta i gång andra åtgärder med anknytning till bildandet.

Utredningen gjordes som samarbete mellan Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde. Utgångspunkten för utredningen var att granska tre alternativ: 1) Kungsvägens arbetshälsa fortsätter som ett affärsverk även om en del av verksamheten minskas 2) Kungsvägens arbetshälsa bolagiseras 3) Kungsvägens arbetshälsa säljs.

– Bolagiseringen av Kungsvägens arbetshälsa ansågs på basis av utredningen tämligen enhälligt vara ett bättre alternativ än minskad affärsverksverksamhet eller försäljning av affärsverksamheten. Affärsverket kan bolagiseras och det förutsätter ingen betydlig förändring i verksamheten, konstaterar Kungsvägens arbetshälsas verkställande direktör Heidi Räihä-Jaakola.

– Med tanke på ekonomin och verksamheten är det ändamålsenligt att företagshälsovårdstjänsterna produceras gemensamt för Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde. Med en gemensam tjänsteproduktion kan tjänsterna produceras effektivare och högklassigare och personalens starka kompetens bevaras, fortsätter Räihä-Jaakola.

Syftet med det nya bolaget är att producera företagshälsovårdstjänster för Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde. Bolagets aktieägare är Borgå stad, Sibbo kommun och välfärdsområdet. Andra kommuners eller Borgå stads koncernbolags möjlighet att skaffa aktier i bolaget har ännu inte uteslutits.

Efter styrelsernas beslut framskrider ärendet under våren 2022 till stadsfullmäktige i Borgå, kommunfullmäktige i Sibbo och välfärdsområdets fullmäktige.