Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 12.10.2020

Jokilaakson koulun hankintamenettely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Jokilaakson koulun moduulirakenteisen koulurakennuksen hankintamenettely keskeytetään ja uuden hankintamenettelyn valmistelu aloitetaan välittömästi.

Porvoon kaupungin hankintapalvelut on 25.9.2020 julkaistulla EU-hankintailmoituksella pyytänyt tarjouksia Jokilaakson koulun moduulirakenteisesta koulurakennuksesta. Määräaika tarjousten jättämiselle on 2.11.2020 klo 12. Kaupungille on tarjousaikana esitetty kysymyksiä, joiden perusteella hankkeen taloudellista toteutusmallia on tarpeen täsmentää. Näin toimien varmistetaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu sekä yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten saaminen. Vaikka kyse on ensi sijassa tarjousten laskentaan ja esittämistapaan liittyvästä teknisestä muutoksesta, edellyttää vastaavanlainen täsmennys korjausilmoituksen sijasta kokonaan uuden hankintailmoituksen julkaisemista.

Ilolan koulun hankesuunnitelmien hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Ilolan koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että uudisrakennusten hankinta ja korjaustöiden suunnittelu käynnistetään.

Sannäs skolan hankesuunnitelman hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Sannäs koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että uudisrakennusten hankinta ja korjaustöiden suunnittelu käynnistetään.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä äänin 7 (Christer Andersson, Elin Blomqvist-Valtonen, Anette Karlsson, Outi Lankia, Bodil Lund, Pehr Sveholm, Johan Söderberg) – 6 (Jaakko Jalonen, Jari Oksanen, Mirja Suhonen, Nina Uski, Markku Välimäki, Jaakko Westerlund) Outi Lankian muutosesityksen: Sannäs skolanin uudisrakennukset toteutetaan moduulirakenteisina tiloina ja kaupunki hankkii ne ns. kiinteistöleasing-mallilla kymmeneksi vuodeksi + optio 5 vuotta. Äänestyksessä hävisi kaupunginjohtajan esitys: uudisrakennukset toteutetaan moduulirakenteisina tiloina ja kaupunki hankkii ne ns. kiinteistöleasing-mallilla viideksi 5 vuodeksi + optio 5 + 5 vuotta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.