Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 12.10.2020

Jokilaakson koulus upphandlingsförfarande

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att upphandlingsförfarandet för en modulbyggnad för Jokilaakson koulu avbryts och beredningen av ett nytt upphandlingsförfarande inleds omedelbart.

Borgå stads upphandlingstjänster har genom en EU-upphandlingsannons som publicerades 25.9.2020 begärt anbud på en modulbyggnad för Jokilaakson koulu. Tiden för inlämnande av anbud löper ut 2.11.2020 kl. 12. Till Borgå stad har det under anbudsförfarandet ställts frågor som ger anledning till att precisera den ekonomiska modellen med vilket projektet ska genomföras. På detta sätt säkerställer staden att anbudsgivare bemöts jämlikt och att staden får anbud som är jämförbara med varandra. Även om det i första hand är fråga om en teknisk ändring som gäller sättet att beräkna och ange anbuden förutsätter preciseringen att staden i stället för att korrigera annonsen publicerar en helt ny upphandlingsannons.

Godkännande av en projektplan för Ilolan koulu

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen och kostnadsberäkningen för Ilolan koulu. Stadsstyrelsen beslutade ytterligare att upphandlingen av nybygget och planeringen av renoveringsarbetena inleds.

Godkännande av en projektplan för Sannäs skola

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning godkänna projektplanen och kostnadsberäkningen för Sannäs skola. Stadsstyrelsen beslutade ytterligare att upphandlingen av nybyggen och planeringen av renoveringsarbetena inleds.

Stadsstyrelsen beslutade godkänna med rösterna 7 (Christer Andersson, Elin Blomqvist-Valtonen, Anette Karlsson, Outi Lankia, Bodil Lund, Pehr Sveholm, Johan Söderberg) – 6 (Jaakko Jalonen, Jari Oksanen, Mirja Suhonen, Nina Uski, Markku Välimäki, Jaakko Westerlund) godkänna Outi Lankias ändringsförslag: nybygget görs av moduler som staden skaffar enligt s.k. fastighetsleasingmodell för tio år (+ option 5 år). I omröstningen förlorade stadsdirektörens förslag: nybygget görs av moduler som staden skaffar enligt s.k. fastighetsleasingmodell för fem år (+ option 5 + 5 år).

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen