Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 12.4.2021

Henkilöstöraportti 2020

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2020 ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Henkilöstöraportti osoittaa, että koronapandemia ei lisännyt kaupungin henkilöstömäärää, henkilöstön terveysperusteisia poissaoloja eikä ylitöitä. Koronapandemia ja sen leviämisen ehkäiseminen näkyi kaupungin toimialoilla hyvin eri lailla. Samaan aikaan kun joidenkin työtaakka kasvoi, toisella työpaikalla työ väheni tai lakkasi kokonaan. Epidemian jatkuessa palvelutarjontaa on pyritty normalisoimaan ja digitaalisten palvelujen määrää on lisätty. Vaikka koronaepidemia vaikuttikin suuresti kuntatyöhön, se ei näy henkilöstöstä raportoitavissa tiedoissa.

Henkilöstön palkitseminen vuoden 2020 työpanoksesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palkita kaupungin henkilöstöä vuoden 2020 työpanoksesta kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupungin henkilöstöä palkitaan antamalla kullekin yksi ylimääräinen vapaapäivä tai sadan euron arvosta virikeseteleitä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstö palkitaan virikesetelein.

Vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koskee pyöräbaanan tekoa Anttilasta ja Hinthaarasta Porvooseen vanhan junaradan pohjalle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa kaupunkikehityslautakunnan esityksen vastauksenaan Juha Kittilän valtuustoaloitteeseen.

Elin Blomqvist-Valtonen jätti pöytäkirjamerkinnän: ”28.9.2020 on myös jätetty aloite Kuninkaantien turvallisuuden parantamiseksi Hinthaaran alueella. Aloitteessa esitetään, että Porvoo käynnistää Hinthaaran osalta kylätie ideasuunnitelman laatimisen tien turvallisuuden parantamiseksi. Aloite tulisi käsitellä pikaisella aikataululla, jotta Kuninkaantien turvallisuutta voidaan parantaa.”

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y:n kevätkokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 22.4.2021.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä Mirja Suhosen edustajaksi yhdistyksen kevätkokoukseen. Kaupunginhallitus ilmoitti edustajalleen, että esityslistan suhteen ei ole huomauttamista.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.