Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 13.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Toimialojen käyttötalouden talousarvioylitykset 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että käyttötalouden määrärahoihin 2022 myönnetään seuraavat ylitysoikeudet:

  • sosiaali- ja terveystoimi, käyttötalousosa 1 500 000 euroa
  • sivistystoimi, käyttötalousosa 300 000 euroa

Talousarviomuutoksia vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2023 tehdään talousarviomuutoksia päätösesityksen mukaisesti. Talousarvion muutostarpeet johtuvat pääosin siitä, että investointia tai suunniteltua toimintaa ei ole ehditty toteuttamaan kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana.

Toimitilojen investointimäärärahoihin lisätään yhteensä 350 000 euroa. Vastaava summa on jäänyt käyttämättä vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoissa. Kaupunki-infran investointimäärärahoihin lisätään 1 380 000 euroa. Vastaava summa on jäänyt käyttämättä vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoissa. Kasvun ja oppimisen investointimäärärahoihin lisätään 35 000 euroa. Vastaava summa on jäänyt käyttämättä vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoissa.

Taloussuunnittelun ja -seurannan vuosikello 2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuosikellon vuodeksi 2023. Vuosikello sisältää keskeiset taloussuunnittelun ja – seurannan tehtävät. Vuosikelloon on aikataulutettu edellisen vuoden tilinpäätöksen käsittely, kuluvan vuoden talousarvion seuranta ja seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu.

  • Talousarvion 2024 laatimisohje ja varsinainen talousarviokehys tulevat kaupunginhallituksen päätettäväksi toukokuussa. Lautakuntien ehdotukset perusteluineen tulevat olla valmiina 27. syyskuuta mennessä.
  • Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys julkistetaan lokakuussa, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä lokakuun kokouksissaan. Kaupunginvaltuusto vahvistaa talousarvion ja taloussuunnitelman sekä veroprosentit marraskuussa.
  • Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 käsitellään kaupunginvaltuuston kesäkuun kokouksessa.
  • Kaupungin osavuosiraportointi tehdään neljännesvuosittain. Kuluvan vuoden talouden ja toiminnan seurantaraportit esitetään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteiden perusteella. Tytäryhteisöt raportoivat taloudestaan ja toiminnastaan neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja konsernijaostolle.

Vaalilautakunnat, eduskuntavaalit 2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan päätösesityksen mukaisesti.

Esityslistan tekstistä otettiin pois seuraava virheellinen lause: ”Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla vaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi.”

Kutsuntalautakunnan jäsenten valitseminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita kutsuntalautakunnan jäsenet ja varajäsenet vuodeksi 2023.

  • Petra Backman, varajäsen Karin Rejman
  • Jarmo Veijalainen, varajäsen Paavo Piiroinen

Ystävyyskaupunki Viljandin Hansapäivät 2.-4.6.2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Pasi Siltakorven edustajaksi Viljandin Hansapäiville 2.-4.6.2023.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.