Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 13.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunginhallituksen päätökset 13.6.2022

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2023–2025 ja talousarviokehys vuodeksi 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vuosien 2023–2025 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja talousarviokehyksen vuodeksi 2023 sekä kaupungin uuden kustannuspaikkarakenteen talousarvion valmistelun lähtökohdaksi.

Kaupunginhallitus päätti lähettää talousarviokehyksen ja kustannuspaikkarakenteen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.