Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 13.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadsstyrelsens beslut 13.6.2022

Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2023–2025 och budgetram för år 2023

Stadsstyrelsen godkände enhälligt anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2023–2025 och budgetramen för år 2023 samt stadens nya struktur för kostnadsställen som utgångspunkt för budgetberedningen.

Stadsstyrelsen beslutade sända budgetramen och strukturen för kostnadsställen till stadsfullmäktige för kännedom.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.