Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 13.9.2021

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokunnan valitseminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokuntaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

  • Mirja Suhonen, puheenjohtaja, varajäsen Krista Virta
  • Jaqueline Utujije-Habiyakare, varapuheenjohtaja, varajäsen Ingalill Tuomolin
  • Jari Heiskanen, varajäsen Joonas Dachinger

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, joista kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat Sipoon kunnan esittämiä, sekä nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Sipoon kunnanhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 valinnut seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

  • Christer Silén, varajäsen Bodil Weckström
  • Suvi Vuoksenranta, varajäsen Tommi Hänninen

Edustajien valitseminen Porvoonseudun asuntosäätiön hallitukseen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä kolme jäsentä Porvoon kaupungin edustajina Porvoonseudun Asuntosäätiön hallitukseen ja valita heidän joukostaan säätiön hallituksen puheenjohtajan.

  • Johan Nyholm, puheenjohtaja
  • Joel Karvinen
  • Vilhelmiina Eskola

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä lausunnon lakimuutoksista. Lakiuudistus on lausunnolla lausuntopalvelu.fi -palvelussa 15.9.2021 asti.

Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään lisäämällä lausuntoon seuraavan lauseen yhteenvedon kolmannen kappaleen loppuun: ”Porvoon kaupunki esittääkin, että maan hallitus kehittää lunastusmenetelmään liittyviä prosesseja nykyistä tehokkaammiksi ja sujuvammiksi.”

Elin Blomqvist-Valtonen esitti, että lausunnosta poistetaan kolme lausetta, ks. liite (punaisella).Kaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Elin Blomqvist-Valtosen esityksen äänin 8 (Jorma Wiitakorpi, Kevin Servin, Nea Hjelt, Tuuli Hirvilammi, Tapani Eskola, Nina Uski, Anette Karlsson, Matti Valasti) – 5 (Frida Sigfrids, Bodil Lund, Johan Söderberg, Elin Blomqvist-Valtonen, Johnny Holmström).

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.