Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 15.4.2024

Porvoon kehäsymboli.

Porvoon kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024–2025.

Päivitetty hyvinvointisuunnitelma koostuu yleisestä osasta sekä kolmesta ikäryhmäkohtaisesti suunnitelmasta: lakisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, nuorten aikuisten ja työikäisten hyvinvointisuunnitelma ja lakisääteinen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma. Lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma on osa kokonaisuutta. Hyvinvointisuunnitelman liitteenä koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmat ja ehkäisevä päihdetyö kaupungin eri toimialoilla.

Hyvinvointisuunnitelman kolme painopistettä ovat:

  • mielen hyvinvoinnin vahvistaminen
  • terveellisten elintapojen vahvistaminen
  • osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistaminen

Eestinmäen päiväkodin väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Eestinmäen päiväkodin väistötilojen toimittajaksi Expandia Moduulit Oy:n tarjouksen.

Vanhan Helsingintien varrella olevaan Eestinmäen päiväkotiin toteutetaan peruskorjaus. Peruskorjausta varten päiväkotitoiminnot tulee siirtää väistötiloihin elokuusta 2024 alkaen. Tarjouskilpailu toteutettiin avoimena kilpailutuksena. Kilpailutus tehtiin ns. KVR-muotoisena ja urakkasumma pitää sisällään myös pohja- sekä perustyöt suurimmilta osin. Pihatöitä oli kilpailutuksessa optiona, jota sai tarjota halutessaan.

Tarjouksia saapui kolme kappaletta:

  1. Expandia Moduulit Oy 1 304 020,00 eur alv. 0 %
  2. Novorent Oy 1 390 456,00 eur alv. 0 %
  3. Adapteo Oy 1 396 230,80 eur alv. 0 %

Vertailuhinnat pitävät sisällään 18 kuukauden vuokrakustannukset, tilojen suunnittelun, kuljetukset, asennukset, nostot, purkutyöt sekä poiskuljetuksen, energiakustannukset 19 kuukauden ajalta ja 100 tuntia mahdollisia tuntitöitä.

Tilojen kerrosala on noin 1600 m² ja vuokrakustannus on noin 44 eur/m²/kk. Hinta on korkeahko aiempiin saatuihin tarjouksiin verrattuna. Lyhyt vuokra-aika sekä se että, hinta pitää sisällään myös perustukset nostavat hintaa. Aiempaan hylättyyn kilpailutukseen verrattuna hintataso on pudonnut. Edellinen hylätty tarjous oli noin 51 eur/m²/kk eikä pitänyt sisällään perustus- tai pohjatöitä.

Kaupunginjohtajan viran hoitaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz valitaan virkaa tekeväksi kaupunginjohtajaksi 31.7.2024 saakka tai enintään siihen saakka kunnes 13.3.2024 valittu viranhaltija aloittaa virantoimituksen.

Kaupunginvaltuusto on valinnut KTM Jani Pitkäniemen Porvoon kaupunginjohtajaksi kokouksessaan 13.3.2024. Päätös saavuttaa lainvoiman toukokuun aikana. Pitkäniemen kanssa on sovittu, että tavoitteena on aloittaa virassa viimeistään 1.8.2024.

Kutsuntalautakunnan jäsenten valitseminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita kutsuntalautakunnan jäsenet ja varajäsenet vuodeksi 2024.

  • Petra Backman, varajäsen Karin Rejman
  • Jarmo Veijalainen, varajäsen Miika Koistinen

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti esitysten mukaisesti.