Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 15.4.2024

Porvoon kehäsymboli.

Borgå stads välfärdsplan 2024–2025

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att välfärdsplanen för åren 2024–2025 godkänns.

Den uppdaterade välfärdsplanen består av en allmän del samt om tre skilda planer för olika åldersgrupper: lagstadgade välfärdsplanen för barn och unga, välfärdsplanen för unga vuxna och personer i arbetsför ålder samt lagstadgade välfärdsplanen för den äldre befolkningen. Den lagstadgade handlingsplanen för det förebyggande rusmedelsarbetet är en del av helheten. Som bilagor till välfärdsplanen finns planen för elevvård som utarbetats av utbildningsanordnaren och förebyggande rusmedelsarbete på stadens olika sektorer.

De tre prioriteringarna för välfärdsplanen är:

  • främjande av psykiskt välbefinnande
  • främjande av sunda levnadsvanor
  • främjande av delaktighet och aktivitet

Godkännande av hyresavtalet om tillfälliga lokaler för Estbacka daghem

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Expandia Moduulit Oy:s anbud på tillfälliga lokaler för Estbacka daghem.

Estbacka daghem vid Gamla Helsingforsvägen byggs om. För att ombyggnaden kan genomföras behöver daghemmets verksamheter flyttas till tillfälliga lokaler från augusti 2024. Anbudsförfarandet ordnades som öppen konkurrensutsättning. Konkurrensutsättningen innehöll entreprenad med totalansvar och i entreprenadssumman ingår markarbeten för grundläggningar till största delen. Gårdsarbeten var en option i konkurrensutsättningen. Anbudsgivarna kunde erbjuda dem om de ville.

Det kom in tre anbud:

  1. Expandia Moduulit Oy 1 304 020,00 eur moms 0 %
  2. Novorent Oy 1 390 456,00 eur moms 0 %
  3. Adapteo Ab 1 396 230,80 eur moms 0 %

Jämförelsepriserna innehåller hyreskostnader för 18 månader, planeringen av lokaler, transporter, installeringar, lyftarbeten, rivningsarbeten och bortforslingar, energikostnader för 19 månader och 100 h eventuella timarbeten.

Lokalernas våningsyta är cirka 1600 m2 och hyreskostnaden är cirka 44 eur/m2/månad. Priset är ganska högt jämfört med tidigare inlämnade anbud. Priset blir högre därför att hyrestiden är kort och att det innehåller även grundläggningsarbeten. Jämfört med den tidigare, förkastade konkurrensutsättningen har prisnivån gått ned. Det tidigare, förkastade anbudet var cirka 51 eur/m2/månad och innehöll inte markarbeten för grundläggningar.

Utövande av stadsdirektörens tjänst

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz utses till tjänsteförrättande stadsdirektör ända till 31.7.2024 eller som mest tills den 13.3.2024 valda tjänsteinnehavaren tillträder tjänsten.

Stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 13.3.2024 valt EM Jani Pitkäniemi till Borgå stadsdirektör. Beslutet vinner laga kraft i maj. Det har överenskommits med Pitkäniemi att målet är att han tillträder tjänsten senast 1.8.2024.

Val av medlemmar i uppbådsnämnden

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja medlemmarna och ersättarna i uppbådsnämnden för år 2024.

  • Petra Backman, ersättare Karin Rejman
  • Jarmo Veijalainen, ersättare Miika Koistinen

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enligt beslutsförslagen.